Sekcje

Sekcje Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

1) Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle
Przewodniczący Sekcji: Mirosława Słaba
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Hrynkiewicz
Skarbnik: Anna Jasińska
Sekretarz: Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

zakres działania Sekcji MOS [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji MOS [pobierz plik docx]

2) Mykologia medyczna

Przewodniczący Sekcji: Anna Biedunkiewicz: alibi@uwm.edu.pl
Zastępca przewodniczącego: Bożena Muszyńska
Sekretarz: Katarzyna Góralska
Skarbnik: Mariusz Dyląg

[kadencja 2019-2023: przewodniczący Tomasz Jagielski 2019-2020]

[kadencja 2014-2019: przewodniczący: Paweł Krzyściak
zastępca przewodniczącego: Maria Dynowska
sekretarz: Katarzyna Góralska
członek Zarządu Sekcji: Tomasz Jagielski]

regulamin Sekcji MM [pobierz plik docx]

3) Różnorodność i ochrona grzybów
Przewodniczący Sekcji: Izabela Kałucka: iza.kalucka@gmail.com
Zastępca przewodniczącego: Anna Kujawa
Sekretarz: Barbara Kudławiec
Skarbnik: Małgorzata Stasińska

zakres działania Sekcji RiOG [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji RiOG [pobierz plik docx]
deklaracja przystąpienia do Sekcji RiOG [pobierz plik docx]

4) Biotechnologia grzybów
Przewodniczący Sekcji: dr hab. Magdalena Jaszek: magdalena.jaszek@poczta.umcs.lublin.pl
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Anna Matuszewska
Sekretarz/skarbnik: dr Karolina Oszust

[kadencja 2014-2019: przewodniczący: Grzegorz Janusz
zastępca przewodniczącego: Anna Pawlik
sekretarz/skarbnik: Karolina Oszust]

zakres działania Sekcji BG [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji BG [pobierz plik docx]

5) Grzyby w interakcjach
Przewodniczący Sekcji: Marlena Lembicz: lembicz@amu.edu.pl
Zastępca przewodniczącego: Karolina Górzyńska
Sekretarz: Ewa Węgrzyn
Skarbnik:Magdalena Ślachetka

zakres działania Sekcji GwI [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji GwI [pobierz plik docx]