Sekcje

Sekcje Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

1) Micromycetes i ich metabolity
Przewodniczący Sekcji:  dr Joanna Kaczmarek jkac@igr.poznan.pl
Skarbnik: Monika Urbaniak
Sekretarz: Marta Bełka

2) Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jerzy Długoński: jdlugo@biol.uni.lodz.pl
wiceprzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Skarbnik: dr Anna Jasińska
Sekretarz: mgr Milena Radzioch

3) Mykologia medyczna

przewodniczący: Tomasz Jagielski (t.jagielski@biol.uw.edu.pl )
zastępca przewodniczącego: Anna Biedunkiewicz
sekretarz: Katarzyna Góralska
członek Zarządu Sekcji: Bożena Muszyńska

[kadencja 2014-2019: przewodniczący: Paweł Krzyściak
zastępca przewodniczącego: Maria Dynowska
sekretarz: Katarzyna Góralska
członek Zarządu Sekcji: Tomasz Jagielski]

4) Różnorodność i ochrona grzybów
przewodniczący: Izabela Kałucka: iza.kalucka@gmail.com
zastępca przewodniczącego: Anna Kujawa
sekretarz: Barbara Kudławiec
skarbnik: Małgorzata Stasińska

zakres działania Sekcji RiOG [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji RiOG [pobierz plik docx]
deklaracja przystąpienia do Sekcji RiOG [pobierz plik docx]

5) Biotechnologia grzybów
przewodniczący: dr Grzegorz Janusz: gjanusz@poczta.umcs.lublin.pl
zastępca przewodniczącego: dr Anna Pawlik
sekretarz/skarbnik: dr Karolina Oszust

5) Grzyby w interakcjach
przewodniczący: Marlena Lembicz
zastępca przewodniczącego: Karolina Górzyńska
sekretarz: Ewa Węgrzyn
skarbnik:Magdalena Ślachetka

zakres działania Sekcji GwI [pobierz plik docx]
regulamin Sekcji GwI [pobierz plik docx]