Do pobrania

1. Deklaracja członkowska

2. Kurier miesięczny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

3. Wniosek o patronat Polskiego Towarzystwa Mykologicznego [pobierz plik docx]

4. Książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” pod redakcją Anny Kujawy, Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej, Izabeli Kałuckiej [pobierz plik pdf na licencji CC BY-NC-ND 4.0]

5. Materiały z 18th Congress of European Mycologists, Warsaw-Białowieża 16-21.09.2019:

6. Ulotka Polskiego Towarzystwa Mykologicznego [pobierz plik pdf].

7. Katalog grzybów Roztocza [pobierz pliki pdf].

8. Książka abstraktów z konferencji „Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury” [pobierz plik pdf].

9. Plakat filmu „Tam, gdzie rosną grzyby” Jasona Cortlunda [pobierz plik jpg].

10. Wywiad p. Marka Oramusa z dr. hab. prof. UMCS Krzysztofem Grzywnowiczem, opublikowany w numerze 10/2012 „Wiedzy i Życia” [pobierz plik pdf], także w wersji pełnej [pobierz plik pdf].

11. Decyzja Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk [pobierz plik pdf].

12. Plakat zachęcający do udziału w konkursie fotograficznym “Życie ukryte w drzewie – grzyby” [pobierz plakat w formacie A4] lub [pobierz plakat w formacie A3].

13. Materiały edukacyjne do gry terenowej „GRZYBOWIDZENIE”, opracowanej w ramach projektu „Życie ukryte w drzewie – grzyby”: a) wprowadzenie [pobierz plik pdf] b) podsumowujące materiały edukacyjne [pobierz plik pdf].

14. Książka abstraktów z warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, które odbyły się w Łodzi i Spale w dniach 24-28 września 2014 (UWAGA! Numeracja stron jest inna niż w wersji drukowanej) [pobierz plik pdf]  [pobierz plik pdf z okładką].

15. Materiały z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

16. Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej [pobierz polik pdf].

17. Miedzioryty grzybów z 1830 roku

18. Książka abstraktów z ogólnopolskiej konferencji mykologicznej dla studentów i doktorantów „MycoRise Up! Młodzi w mykologii”, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2019 roku w Spale [pobierz plik pdf].

19. Książka abstraktów z ogólnopolskiej konferencji mykologicznej dla studentów i doktorantów „MycoRise Up! Młodzi w mykologii”, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2021 roku [pobierz plik pdf].

20. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia PTMyk: