Życzenia Wielkanocne

Szanowielkanoc14wni Państwo,

W imieniu zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i swoim własnym
chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Z inspiracji religijnej wywodzi się życzenie dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu – Niech najbliższe dni pogrzebią złudzenia a uwolnią nadzieję. Niech czas pełen trudów zaowocuje zaskakującą radością, niech nasze codzienne ciężary przekształcą się w naszą codzienną satysfakcję.

Marta Wrzosek

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Inicjatywa Globalej Czerwonej Listy Grzybów

Ponawiamy prośbę o zaangażowanie się w Inicjatywę Globalnej Czerwonej Listy Grzybów, w przyszłym tygodniu (14 – 16 kwietnia) ocenie poddanych zostanie pierwsze 20 gatunków. Zachęcamy do przeczytania listu od prof. A. Dahlberga [pobierz plik pdf], w którym prosi o uzupełnienia informacji o już zgłoszonych gatunkach (przede wszystkim: wielkość i trendy populacji, informacje o ekologii, siedliskach i ich kondycji, a także o zagrożeniach dotyczących tych gatunków). Warto proponować także nowe gatunki, gdyż docelowo (do końca roku 2014) ocenionych ma być 300 gatunków organizmów grzybowych. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w Inicjatywie osoby zajmujące się porostami i śluzowcami. Zapraszamy też do aktywności na naszym Forum, które postaramy się wykorzystać do zbierania danych o kilku gatunkach – planowanych do zgłoszenia.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja 8th BioDetectors

Zachęcamy do udziału w konferencji „8th BioDetectors”, która odbędzie się w Turynie w dniach 25-26 września 2014. Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

relacja z seminarium o zastosowaniach technologii Biolog

W dniu 03 kwietnia 2014 roku, w Warszawie odbyło się seminarium zatytułowane „Innowacyjne zastosowania przełomowej technologii Biolog do identyfikacji i fenotypowania mikroorganizmów”.

P1490377Spotkanie, które miało miejsce na Wydziale Biologii UW zorganizowała biotechnologiczna firma BioMaxima, mająca swoją siedzibę w Gdańsku.  Kluczowym produktem oferowanym przez Biomaximę jest system diagnostyczny Biolog. Na seminarium był obecny  dr Barry R. Bochner – twórca i propagator wykorzystania systemu do identyfikacji i badania fizjologii mikroorganizmów. W seminarium wzięło udział około 35 osób z całej Polski.  Referaty wygłosili między innymi  Pani dr hab. Maria Nieklińska i dr Beata Klimek z Instytutu Nauk o Środowisku UJ, dr hab. Grażyna Płaza z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic oraz dr hab. Izabela Sitkiewicz z Narodowego Instytutu Leków z Warszawy. Środowisko mykologów reprezentowała dr Karolina Oszust z zespołu dr hab. Magdaleny Frąc z Instytutu  Agrofizyki PAN z Lublina, prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka z Instytutu Ochrony Roślin PIB z Poznania i Agnieszka Banach z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy seminarium prezentowali swoje doświadczenia z wykorzystania płytek Biolog. Najkrócej rzecz ujmując system Biolog  opiera się na badaniu spektrofotometrycznym  próbek, które stanowią mikrokolumienki z pożywkami o określonych cechach, które zostały inokulowane przez zawiesinę mikroorganizmów – bakterii bądź zarodników grzybów. Czytniki płytek odbierają sygnał o odpowiedzi mikroorganizmów na czynniki chemiczne bądź fizyczne, która jest pochodną wzrostu organizmu w kolumienkach. System Biolog oferuje różne zestawy badawcze: płytki zawierające różne  źródła węgla, azotu, siarki i fosforu, ale również płytki badające odporność na toksyny czy wzrost przy zadanym P1490302odczynie. Płytki można badać zarówno w warunkach tlenowych jak i mikroaerobowych po umieszczeniu płytki w folii po zastosowaniu vaccum.  Dr Berry Bochner skupił się na prezentacji  wachlarza badawczych zagadnień, które  mogą znaleźć przydatne narzędzie w oferowanym systemie. Interesującym zagadnieniem poruszanym przez prelegenta było wykazanie jak zestaw pływek pozwala w krótkim czasie zoptymalizować warunki do wzrostu kilku mikroorganizmów o nieco odmiennych wymaganiach środowiskowych na przykładzie Saccharomyces cerevisiae  i Dekkera bruxellenisis, dwóch drożdżaków, które biorą udział w fermentacji wina. Dekkera jest z reguły uznawana za organizm niepożądany, ponieważ dostarcza dodatkowych aromatów – nieprzyjemnych w  zbyt dużym stężeniu, ale bardzo wzbogacającym bukiet – w niewielkim stężeniu. Optymalizacja warunków fermentacji napojów alkoholowych jest więc biotechnologicznie ważnym zagadnieniem. Pani dr Karolina Oszust skupiła się natomiast na prezentacji wykorzystania płytek do badań ekologii mikroorganizmów glebowych. Pokazała uczestnikom seminarium jak można stosować narzędzie jakim jest system do badań zarówno pojedynczych organizmów jak i całych zespołów mikroorganizmów glebowych. Omówiła szereg wskaźników ekologicznych, które oferuje oprogramowanie Omnilog  współpracujące z czytnikiem płytek. Agnieszka Banach zaprezentowała zupełnie odmienny problem. Celem jej pracy jest wykorzystanie płytek do mapowania cech fizjologicznych na drzewie filogenetycznym. Spotkanie miało charakter roboczy i wydaje się, że uczestnicy naprawdę nawiązali wartościowe kontakty sadząc z burzliwych dyskusji toczących się w kuluarach pomiędzy osobami zainteresowanymi nową techniką. (opracowanie tekstu: Marta Wrzosek)

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„Grzybica paradoksem współczesnej medycyny”

Zachęcamy do lektury: http://www.edermatologia.pl/Grzybica-paradoksem-wspolczesnej-medycyny,12343.html

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiana w planie referatów podczas spotkania Sekcji Mykologicznej PTB w Poznaniu

Informujemy, że wykład Pani Dr Anny Zalewskiej (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Różnorodność, ekologia i zagrożenia porostów Puszczy Boreckiej” zaplanowany na dzień 9 kwietnia 2014 odbędzie się w innym terminie.

Natomiast w dniu 9 kwietnia Mgr inz. Barbara Kudławiec wygłosi prelekcję pt. „Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów – badania wstępne”.
Prelekcja odbędzie się w sali C w budynku Wydziału Biologii.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i jednocześnie przepraszamy za zmiany w planie referatów.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z konferencji w Rogowie

P1490159W dniach 26 – 27 marca 2014 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie (SGGW) odbyła się X konferencja z serii „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” pod tytułem przewodnim „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”. Dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. dr hab.  Henryk Żybura witał uczestników konferencji, kończąc swoje krótkie wystąpienie myślą, że właściwie obecność tak znacznej liczby gości na spotkaniu poświęconemu rozkładającemu się drewnu nieco go niepokoi, ale z drugiej strony ma nadzieję, że goście zrozumieją, że zdrowe lasy są warunkiem koniecznym by pojawiły się „zdrowe kłody”.  Rzeczywiście liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów konferencji, tak dalece, że trzeba było dostawiać krzesła w auli w której odbywały się sesje. Członkowie PTMYK na konferencji przedstawili kilka posterów i wystąpień. W korytarzu łączącym aulę i muzeum prezentowana była wystawa zdjęć grzybów „Życie ukryte w drzewie – grzyby” , przygotowana przez PTMYK w związku z P1490162zeszłorocznym programem edukacyjnym sponsorowanym przez Fundację Nasza Ziemia, Żywiec Zdrój oraz Lasy Państwowe. Pierwszego dnia dominowała tematyka dotycząca metod pomiarów martwego drewna w lasach. Zadawano pytania czy w każdym lesie należy zawsze pozostawiać tę samą ilość drewna i jak oceniać „jakość biocenotyczną” drewna. Po wystąpieniu pani Doroty Radziwiłł z Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku wnioskowano o rozszerzenie badań stałych o wybrane gatunki grzybów i zaoferowano pomoc merytoryczną w opracowaniu listy grzybów wartych monitorowania na szczeblu państwowym. Wieczorna sesja została przygotowana przez koło naukowe studentów Wydziału Leśnego SGGW, którzy opowiadali o pracach odbytych w zamkniętym obszarze „czarnobylskiej zony”.  Sesje przedpołudniowe 27 marca zdominowały owady i grzyby. P1490271Pierwsza z nich poświęcona w zasadzie owadom, wskazywała jak wiele chrząszczy i motyli żyje w drewnie właśnie dzięki grzybom i jak wiele różnych grup ekologicznych owadów można wyróżnić w siedliskach stworzonych w kłodach. Druga z sesji – dedykowana grzybom nie wolna była od wniosków podobnych – to bezkręgowce zdają się kształtować w znacznym stopniu mykocenozy pniaków. W sesji tej pani Barbara Kudławiec zaprezentowała saprotroficzne grzyby nadrewnowe projektowanego rezerwatu Wapienny Las, a pani Monika Staniszek-Kik współpracująca z Wigierskim Parkiem Narodowym opowiedziała o projekcie „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych WPN”.  Liczymy na to, że konferencja, która się odbyła będzie krokiem ku zbliżeniu środowisk mykologów z leśnikami, dendrologami i lichenologami, bo wykazała, że mamy wiele wspólnych tematów i jeszcze więcej wspólnych pytań na które warto znaleźć odpowiedź.

Członkowie PTMYK obecni na konferencji: Andrzej Grzywacz, Maria Ławrynowicz, Dominika Ślusarczyk, Zbigniew Sierota, Andrzej Szczepkowski, Małgorzata Czyżewska, Barbara Kudławiec, Marta Wrzosek

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium

W dniach 3-5.09 2014 odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja naukowa „XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium”. Konferencja organizowana po raz pierwszy w Polsce i stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny biodegradacji, bioremediacji, ochrony środowiska i biotechnologii.  Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji pod adresem  www.ibbs2014.p.lodz.pl.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody 50-cio lecia Czerwonych List

W roku 2014 IUSCN organizuje obchody 50-cio lecia Czerwonych List. Wszelkie informacje na temat związanych z tym działań można znaleźć na stronie: https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/about_usa/red_list_50th_anniversary/.
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat 2 – Warsztaty PTMyk

Komunikat nr 2 [pobierz plik pdf] zawiera informacje o dwóch formach doniesień konferencyjnych, które ukażą się w Folia Biologica et Oecologica  (3 pkt. w 2012, w 2013 – zmiana redakcji, decyzja o liczbie punktów za 2014 – w grudniu br.).

Opublikowano Aktualności, Konferencja | Komentowanie nie jest możliwe