zmarł prof. Dominik Fijałkowski

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2015 roku zmarł Profesor DOMINIK FIJAŁKOWSKI – wybitny specjalista w zakresie botaniki oraz ochrony przyrody, wychowawca wielu pokoleń biologów.

Msza św. żałobna odbędzie się w piątek 27 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

[klepsydra w formacie pdf]

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

200. rocznica powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa poświęcona jubileuszowi 200. rocznicy powstania  Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Zapraszamy do odwiedzenia strony pod adresem: www.tnk.krakow.pl. Oprócz wielu interesujących materiałów archiwalnych, można tam również znaleźć bieżące wiadomości związane z obchodami jubileuszu.

Równocześnie  zapraszamy na jubileuszową dwudniową konferencję (9-10 XII 2015 r.) objętą Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konferencji będzie towarzyszyć  wystawa pt. Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200.rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego prezentowana w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU oraz w formie posterów w holu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

relacja z XVII Kongresu Europejskich Mykologów – XVII CEM (20-25.09.2015, Madera, Portugalia)

W drugiej połowie września br. na portugalskiej wyspie Madera odbył się XVII CEM. Współorganizatorem Kongresu był Uniwersytet Madery (Universidade da Madeira).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 34 krajów, w tym 21 europejskich (Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Portugali, Polska, Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Ukraina i Wielka Brytania) i 13 spoza Europy (Brazylia, Kanada, Egipt, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Korea, Meksyk, Nigeria, RPA i Turcja). Polskę reprezentowała duża, 22-osobowa grupa mykologów z następujących jednostek naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), Uniwersytetu Gdańskiego (UG), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (UR w Krakowie), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP w Poznaniu), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), Instytutu Dendrologii PAN (ID PAN), Instytutu Genetyki Roślin PAN (IGR PAN), Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN) i Instytutu Agrofizyki PAN (IA PAN).

Udział tak zróżnicowanej grupy badaczy stanowił doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i obserwacji trendów zachodzących w badaniach mykologicznych w Europie, a także na świecie.

W trakcie kongresu zaprezentowano 63 referaty i 88 posterów zgrupowanych w 7 sesjach tematycznych, dotyczących odpowiednio:

  1. mykologii stosowanej i biotechnologii (Applied mycology and fungal biotechnology),
  2. ewolucji, bioróżnorodności i systematyki grzybów (Evolution, biodiversity and systematic),
  3. ekologii grzybów (Environment, ecology and interactions)
  4. genomiki, genetyki i biologii molekularnej (Genomics, genetics and molecular biology),
  5. badań terenowych i ochrony grzybów (Field mycology and conservation)
  6. fitopatologii i ochrony przed patogenami grzybowymi (Fungal pathogenesis and disease control),
  7. cytologii, biochemii i fizjologii grzybów (Cell biology, biochemistry and physiology).

Polscy badacze brali czynny udział niemal we wszystkich sesjach, prezentując 10 referatów i 21 posterów dotyczących m. in. pionierskich badań nad grzybami z rodzaju Tuber w Polsce (IBL), zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w szkółkach leśnych (ID PAN) i terenach rekultywowanych (UŁ), biosyntezy i analizy strukturalnej polisacharydów immunosupresyjnych produkowanych przez grzyby (WUM), akumulacji rtęci w grzybach wieloowocnikowych (UG), fuzariozy Triticum durum i mykotoksyn produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium (IGR PAN), patogenów z rodzaju Rhizoctonia w szkółkach leśnych (UP w Poznaniu), biosyntezy poliketydów przez grzyby wyższe (IGR PAN) oraz działania transpozaz w DNA grzybów (IBB PAN).

Miłym akcentem na zakończenie Kongresu było wybranie przez wszystkich uczestników spotkania Polski jako organizatora XVIII CEM oraz przyznanie honorowego członkostwa European Mycological Association pani prof. dr hab. Marii Ławrynowicz.

Strona internetowa XVII CEM: http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/xviicem2015/index.php

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List otwarty Redaktor Naczelnej czasopisma Kosmos

Zapraszamy do lektury: http://kosmos.icm.edu.pl/

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa grzybów w Nadleśnictwie Warcino

Po raz pierwszy Nadleśnictwo Warcino poszerzyło imprezę o wystawę grzybów. Na zaproszenie Nadleśnictwa Mirosław Wantoch-Rekowski (PTMyk) z żoną zorganizowali wystawę grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Udało się zebrać blisko 70 gatunków grzybów, które zostały zaprezentowane po grzybobraniu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i najpewniej przyszłe mistrzostwa w grzybobraniu nie obejdą się bez niej.

Relacja na stronie: http://gryf24.pl/2015/10/12/krol-grzybobrania-zebral-blisko-13-kilogramow-zdjecia/

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z wystawy grzybów w Puszczy Białowieskiej

W dniach 19-20 września odbyła się 21. Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Wystawa była jednym z elementów trzyletniego projektu edukacyjnego realizowanego przez Białowieski Park Narodowy finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z relacją z wystawy można się zapoznać na stronie Białowieskiego Parku Narodowego: http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2122&Itemid=1

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Jesienne spotkania Sekcji Mykologicznej PTB w Poznaniu

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkania Sekcji Mykologicznej Poznańskiego Oddziału PTB w semestrze zimowym 2015/16 [pobierz plik pdf].
Jednocześnie w imieniu Zarządu Sekcji Mykologicznej PTB szczególnie serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie 21 października, które będzie miało uroczysty charakter ze względu na jubileusz naukowy pani Profesor Marii Lisiewskiej i pani Profesor Anny Bujakiewicz. Po referacie zapraszamy na kameralne spotkanie. 
Z poważaniem
Anna Kujawa
sekretarz Sekcji Mykologicznej Poznańskiego Oddziału PTB
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Prośba o pomoc w zbieraniu Cordyceps militaris

Szanowni Państwo!

Zwracam się z apelem w sprawie pomocy w poszukiwaniu  okazów maczużnika bojowego Cordyceps militaris. Pracuję w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie od niedawna podjęłam badania nad możliwością wykorzystania tego gatunku w nowej strategii ochrony lasu przed owadami zimującymi w ściółce. Badania będą obejmować m. in. metody hodowli laboratoryjnej maczużnika, testowanie efektywności porażania przez niego szkodliwych owadów w warunkach laboratoryjnych i terenowych, itp.

Jeśli ktoś z Państwa mógłby pomóc zbierając i przesyłając żywe okazy w dobrym stanie, proszę o uprzedni kontakt ze mną (Alicja Sierpińska, tel.: 502 098 595) A.Sierpinska@ibles.waw.pl  w celu omówienia sposobu zamówienia przesyłki kurierskiej na koszt IBL. Ważne będą również dokładne informacje o lokalizacji znaleziska i dokładna data. Proszę nie zapomnieć o podaniu swojego nazwiska i danych kontaktowych.

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja Sierpińska

[pobierz plik pdf]

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z warsztatów mykologicznych w Tucholi

DSCN1991W dniach 5-7 października 2015 r.  odbyła się wystawa grzybów i warsztaty mykologiczne organizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z Nadleśnictwem Tuchola i  Polskim Towarzystwem Mykologicznym.

Pierwszy dzień rozpoczął się prelekcją wprowadzającą w świat grzybów, wygłoszoną przez dr Annę Kujawę, która przedstawiła gatunki chronione zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Po części teoretycznej odbył się wyjazd w teren w
celu zebrania owocników na wystawę. Uczestniczyli w nim pracownicy parków krajobrazowych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Nadleśnictwa Tuchola, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi, nauczyciele, uczniowie wraz z opiekunami z ZSL i A w Tucholi oraz chętni grzybiarze – hobbyści.

Podczas dwóch kolejnych dni odbywały się warsztaty mykologiczne dla szkół średnich  oraz prezentowane były zebrane okazy grzybów. W warsztatach prowadzonych przez dr Barbarę Grzesiak wzięli udział uczniowie tucholskich szkół: Technikum  Leśnego, Zespołu Szkół Licealnych  i Agrotechnicznych  oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.Uczestnicy warsztatów obejrzeli pod mikroskopem zarodniki i inne struktury mikroskopowe o charakterze diagnostycznym oraz wykonali samodzielnie preparaty. Nauczyli się również oznaczać grzyby z wykorzystaniem kluczy. Chętni mogli posmakować masło z drogocennych
Wystawa grzybów, po której oprowadzała dr Anna Kujawa przyciągnęła 923 osoby.
Pomimo dotkliwej suszy, na wystawie zostało zaprezentowanych około 100 gatunków grzybów jadalnych, trujących i niejadalnych.

Więcej informacji na stronie Tucholskiego Parku Krajobrazowego:
http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/tpk/historia-parku/aktualnosci/1295-o-
grzybobraniu-pod-okiem-specjalistow-w-tucholskim-parku-krajobrazowym

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Grzyby. Przewodnik użytkownika.

Zachęcamy do lektury: http://wyborcza.pl/1,145452,18972099,grzyby-przewodnik-uzytkownika.html

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe