Seminaria Pracowni Badania Lasu UWr

W imieniu Pracowni  Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego informujemy o wznowieniu Seminariów Biologii Lasu, środowiskowych spotkań naukowych poświęconych przedstawianiu i dyskusji wyników najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań biologicznych w lasach. Mamy nadzieję, że będą one stałym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Seminaria odbywać się będą w czwartki w Dużej Sali Wykładowej, ul. Sienkiewicza 21 (Wrocław). Początek – godzina 17:00.
Harmonogram Seminariów w załączniku [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Informujemy, że dnia 16 października br. w Dzienniku Ustaw ukazało się „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1408/1. W przygotowaniu jest broszura PTMyk i sekcji BiOG podsumowująca zmiany w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zachęcamy do głosowania w kwestii zachowania nazwy Aspergillus

Zgodnie z wprowadzonymi w ostatnich latach zmianami w Kodzie Nomenklatury Algologicznej, Botanicznej i Mykologicznej oraz koncepcją „One Fungus = One Name”, trwają obecnie prace nad ujednoliceniem licznych nazw grzybów. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu nad zachowaniem nazwy rodzajowej Aspergillus: http://asperweb.co.uk/content/aspergillus-taxonomy-poll.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkania Sekcji Mikologiczej Oddziału Poznańskiego PTB

Zapraszamy na spotkania Sekcji Mikologicznej Oddziału Poznańskiego PTB, które odbywać się będą o godz. 1200 w Małej Auli, Coll. Biologicum UAM, Poznań, ul. Umultowska 89 (Morasko), według załączonego planu [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z warsztatów w Tucholi

Ostatnio w Tucholi odbyły się warsztaty i wystawa grzybów. W Warsztatach połączonych z grzybobraniem, w części dla młodzieży oraz w wystawie grzybów w sumie udział wzięło prawie tysiąc osób. Podczas samej wystawy zaprezentowano 120 gatunków grzybów.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XVII Congress of European Mycologists – Madera 2015

W dniach 21-25  września 2015 roku odbędzie się na Maderze XVII Kongres European Mycological Association. Więcej informacji będzie można wkrótce znaleźć na stronie www.xviicem.org . Zachęcamy także do zapoznania się z pierwszym komunikatem [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Dziękujemy za wsparcie finansowe PTB

Z przyjemnością informujemy, że organizacja konferencji oraz wydanie materiałów konferencyjnych zakończonych niedawno Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w Łodzi i Spale została wsparta finansowo przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.

Opublikowano Aktualności, Konferencja | Komentowanie nie jest możliwe

Kalendarz PTMyk na rok 2015

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologicznego podjął decyzję o przygotowaniu kalendarza mykologicznego na kolejny rok. Zainspirowani wszechstronnością, którą mogliśmy obserwować podczas warsztatów, chcielibyśmy, aby w tym roku kalendarz odzwierciedlał różnorodność spojrzeń na mykologię. W związku z powyższym wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w tworzenie kalendarza zapraszamy do współpracy. Będziemy wdzięczni za przesłanie do dnia 20 października wybranych zdjęć wraz z krótkim (do trzech linijek) tekstem je opisującym na adres: polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com. Komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Zarządu wybierze najciekawsze z nich i najpóźniej do połowy listopada przedstawi propozycję nowego kalendarza, który będzie można zamówić on-line.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

W dniach 24-28 września br. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Łodzi i Spale, odbyła się konferencja pod nazwą Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Pierwsze Warsztaty PTMyk miały charakter interdyscyplinarny łącząc różne dziedziny nauki związane z grzybami: mykologię, ekologię, mykologię medyczną i weterynaryjną, biotechnologię, genomikę, biomonitoring, itd.

Warsztaty, których gospodarzem był Uniwersytet Łódzki (Katedra Algologii i Mykologii) były współorganizowane przez 6 innych jednostek naukowych: 1) Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 3) Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, 4) Katedrę Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 5) Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 6) Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wśród współorganizatorów znalazły się również Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Konferencji patronowali: Komitet Ochrony Roślin PAN, Komitet Parazytologii PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, natomiast patronat medialny sprawowało Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miasta Łodzi w ramach grantu Współpraca z wyższymi uczelniami.

Udział w Warsztatach wzięło 169 osób, w tym zaproszeni goście, na czele z gościem specjalnym dr. Gregorym M. Muellerem (Chicago Botanic Garden, Illinois, USA, Chair of IUCN Specialist Group on Mushrooms, Brackets, and Puffballs, Species Survival Committee). Wykłady plenarne (13) wygłosili zaproszeni mówcy z 12 ośrodków w Polsce oraz z UŁ: m.in. Instytutu Biofizyki i Biochemii PAN, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Agrofizyki PAN, Instytutu Genetyki Roślin PAN, SGGW, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej. Obrady plenarne zakończyła debata środowiska mykologicznego poświęcona wypracowaniu standardów nauczania mykologii na wszystkich poziomach kształcenia oraz popularyzacji wiedzy o grzybach, niezwykle ważnej ze względu na mykofilię Polaków.

Kolejne dwa dni obrady toczyły się w Spale w ramach 8 sesji tematycznych, w ramach których wygłoszono łącznie 45 referatów, w tym 8 z Wydziału BiOŚ UŁ. Referenci reprezentowali 29 jednostek naukowych. Sesja referatowa objęła 60 posterów.

Polskie Towarzystwo Mykologiczne przyznało nagrody za łącznie 6 miejsc w konkursie na najlepszy referat i najlepszy poster w grupie młodych pracowników nauki i studentów/doktorantów. Pozostałych 7 osób wyróżniono dyplomami.

Sesjom plenarnym i tematycznym towarzyszyło pięć rodzajów kursów szkoleniowych: I) Grzyby hydrosfery, II) Micromycetes w ochronie środowiska, III) Grzyby gasteroidalne, IV) Grzyby owadobójcze i V) Fungal Conservation – red listing, communicating, taking action. Dwa z nich zorganizowane zostały przez pracowników naszego Wydziału: II – zespół prof. Długońskiego (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii) i V – zespół prof. Marii Ławrynowicz (Katedra Algologii i Mykologii). W kursach tych wzięło łącznie udział 97 osób.

15 prac naukowych i przeglądowych przygotowanych w związku z prezentowanymi na Warsztatach referatami zostało opublikowanych w Folia Biologica et Oeocologica 10, 2014 pod redakcją merytoryczną dr Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej (BiOŚ UŁ) i dr Julii Pawłowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Opublikowano Aktualności, Konferencja | Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki konkursów na najlepszy poster oraz referat podczas Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Komisja konkursowa w składzie Tomasz Leski, Szymon Zubek i Kamil Kędra postanowiła nagrodzić następujące referaty:
1. Aleksandra Rosa-Gruszecka (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Partnerzy trufli letniej Tuber aestivum Vittad.
2. Anna Muszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) – Ekologia grzybów z perspektywy genomu, genetyka w erze genomowej
3. Natalia Stokłosa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim
oraz wyróżnić następujące prezentacje:
- Katarzyna Góralska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Grzyby potencjalnie chorobotwórcze w ziemi oraz piasku parków, boisk i piaskownic
- Marta Majewska (Uniwersytet Jagielloński) – Status mykoryzowy i obecność grzybowych endofitów korzeniowych u 37 gatunków roślin obcego pochodzenia w Europie
- Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski) – Przegląd nowych metod stosowanych do identyfikacji pleśniakowców (Mucorales)
- Marcin Pietras (Instytut Dendrologii PAN) – Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania
Komisja konkursowa w składzie Anna Krasowska, Krzysztof Grzywnowicz i Marta Wrzosek postanowiła nagrodzić następujące postery:
1. Kinga Plewa-Tutaj (Wyzsza Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu) – Bioróżnorodność potencjalnie alergogennych grzybów pleśniowych izolowanych z fermy drobiarskiej
2. Jolanta Tyburska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Wpływ uszkodzenia liści przez szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na mykoryzę kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.)
3. Urszula Świderska-Burek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Mikroskopijne grzyby podstawkowe (Basidiomycota) roślin naczyniowych w Tatrach
oraz wyróżnić następujące prace:
- Jakub Grzeszczuk – Charakterystyka wzrostu nowo wyizolowanego szczepu grzyba owadobójczego z rodzaju Gibellula na różnych podłożach mikrobiologicznych
- Jakub Suchodolski – Wpływ cieczy jonowych na fizjologię Candida albicans
- Kamil Kędra – Wymiar fraktalny D, jako miara fragmentacji populacji gatunków grzybów

Opublikowano Aktualności, Konferencja | Komentowanie nie jest możliwe