Grzyby. Przewodnik użytkownika.

Zachęcamy do lektury: http://wyborcza.pl/1,145452,18972099,grzyby-przewodnik-uzytkownika.html

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Co robi Alicja w krainie grzybów?

Zachęcamy do lektury: http://wyborcza.pl/1,145452,18971914,co-robi-alicja-w-krainie-grzybow.html

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Polska organizatorem XVIII Kongresu EMA

Podczas XVII Congress of European Mycological Association, który odbył się w dniach 21-25 września br. na Maderze podjęto decyzję, że następny Kongres za cztery lata zostanie zorganizowany w Polsce (w Warszawie i Białowieży).

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz honorowym członkiem EMA

Lawrynowicz

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Maria Ławrynowicz została honorowym członkiem European Mycological Association podczas XVII Kongresu EMA, który odbył się w dniach 21-25 września br na Maderze. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na wystawę do warszawskiej Zachęty

Witkacy nawiązując do Mickiewicza, napisał że jego utwory „nie zajdą popod żadne strzechy, bo wtedy po prostu żadnych strzech nie będzie i w ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy tylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie”. My odnosząc się do tego wierszyka chcemy donieść, że grzyby postrzegane powszechnie właśnie jako przyczyna rozkładu i zniszczenia zawędrowały na salony – i to nie w postaci wykwintnych dań ale rosnącej i owocującej grzybni. Iza Tarasewicz – artystka wizualna i performerka stworzyła w gmachu Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie niezwykłe dzieło, na które składają się między innymi klocki pożywki z rosnącą i owocującą grzybnią trzech gatunków grzybów: lakownicy lśniącej Ganoderema lucidum, boczniaka różowego Pleurotus djamor oraz trzeciego, który jest trudny do identyfikacji (Pholiota nameko albo Hypsizygus ulmarius). Instalacja jest rozmieszczona na bocznej, nieużywanej klatce schodowej budynku Zachęty na drewnianych schodach, zamontowanych specjalnie platformach i parapetach. Dzieło jest częścią wystawy „Ogrody”, która trwa w Zachęcie do dnia 10 października.  24 września o godz. 18 w gmachu Zachęty odbędzie się spotkanie z Martą Wrzosek, zatytułowane „performens natury”. Będzie to próba analizy wystawionych dzieł przez biologa, nie pretendującego do miana znawcy sztuki współczesnej – słowem odbędzie się próba konfrontacji natury z kulturą. Wstęp wolny. Zapraszamy.

it3 it1 it2

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wywiad pt. „Zanim pójdziesz do lasu na grzyby…”

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr Martą Wrzosek: http://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-kuchnia/12,122079,18725034.html#BoxVidImg.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z 8th International Conference on Mycorrhiza

Wielki Kanion - widok na rzekę KoloradoW dniach 3 – 7 sierpnia 2015 r. odbyła się organizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Mykoryzowe (International Mycorrhiza Society) ósma międzynarodowa konferencja mykoryzowa ICOM8 (8th International Conference on Mycorrhiza), zatytułowana Mycorrhizal Integration Across Continents & Scales. Tegorocznym gospodarzem tego największego spotkania badaczy związków mykoryzowych był Uniwersytet Północnej Arizony we Flagstaff, USA. Spośród 53 krajów, Polskę reprezentowało pięć osób (w tym czterech członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego), prof. dr hab. Katarzyna Turnau i dr hab. Piotr Mleczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr hab. Tomasz Leski, dr inż. Marcin Pietras i dr Leszek Karliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. W trakcie pięciu konferencyjnych dni przedstawiono kilkaset prezentacji i plakatów, dotykających szeregu aspektów związanych ze zróżnicowaniem i biogeografią grzybów mykoryzowych, ich filogenezą, biochemią, oddziaływaniem związków mykoryzowych na pojedyncze osobniki, zbiorowiska i ekosystemy, odbudową i ochroną zbiorowisk mykoryzowych w leśnictwie i rolnictwie, wpływem globalnych zmian klimatu oraz historią badań nad zjawiskiem symbiozy mykoryzowej. W przypadku ostatniego z zagadnień pewien niesmak i poczucie niedosytu sprawiło pominięcie wśród wspominanych pionierów badań mykoryzowych, uznanego i zasłużonego polskiego uczonego prof. Franciszka Kamieńskiego (odkrywcy zjawiska symbiozy mykoryzowej na przykładzie rośliny bezzieleniowej Monotropa hypopitys). Niemniej bardzo dobrze zorganizowana konferencja i liczny udział badaczy z wielu krajów stanowiły doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i obserwacji trendów zachodzących w badaniach mykoryzowych na świecie.

Wynikiem głosowania członków IMS, kolejny ICOM odbędzie się w Pradze, w 2017 roku.

uczestnicy konf.1 Sedona 3

 

 

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Fuga 4 przyznana mykologowi

Serdecznie gratulujemy panu Marcinowi Pietrasowi, członkowi Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, którego projekt „Okratek australijski (Clathrus archeri (Berg.) Dring.), maślak daglezjowy (Suillus lakei (Murrill.) A.H. S.M.& Thires) oraz borowik wysmukły (Boletellus projectellus (Murrill.) Singer jako organizmy modelowe w badaniach nad rozprzestrzenianiem się obcych grzybów niepatogenicznych” został finansowany w ramach konkursu Fuga 4 ogłoszonego przez NCN. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/pietras.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Diamentowy Grant dla mykologa

Z przyjemnością informujemy, że student Uniwersytetu Warszawskiego, pan Michał Gorczak został beneficjentem programu „Diamentowy Grant” MNiSW. W najbliższych latach będzie realizował projekt „Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych”.  W ostatnią środę odbyło się uroczyste odebranie z rąk Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dyplomu potwierdzającego finansowanie jego projektu badawczego. Serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich młodych mykologów w Polsce, którzy włączają się w badania międzynarodowe by aplikowali o granty MNiSW.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: Najlepsze projekty studenckie nagrodzone. Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant” rozstrzygnięta (źródło: www.nauka.gov.pl)

Michał Michał2

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z 6-tej Konferencji TAUESG (Tuber aestivum/uncinatum European Scientists Group)

W dniach 26 – 28 sierpnia 2015 r. odbyła się szósta już Konferencja TAUESG poświęcona ekologii, uprawie i ochronie trufli letniej (Tuber aestivum/uncinatum). Konferencja miała miejsce w Uniwersytecie Anglii Wschodniej w Norwich (Wielka Brytania). W spotkaniu wzięli udział naukowcy z 10 krajów (Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii) (fot.1) promujących uprawę tego cennego gatunku grzyba. Polska była reprezentowana przez prof. dr hab. Marię Ławrynowicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Dorotę Hilszczańską i mgr inż. Aleksandrę Rosa-Gruszecką z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

fot1Fot. 1. Uczestnicy 6. Konferencji TAUESG (Tuber aestivum/uncinatum European Scientists Group)

Podczas warsztatów terenowych poprzedzających konferencję uczestnicy mieli okazję odwiedzić zarówno naturalne stanowiska występowania trufli, jak również ogrody truflowe założone w Anglii (fot. 2). Głównym celem konferencji było przekazanie informacji o nowych odkryciach związanych z genetyką i biologią trufli, a także o odniesionych sukcesach w uprawie tego grzyba. Spotkanie było również okazją do prezentacji najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych krajach. Gérard Chevalier (Francja) podkreślał konieczność ekologicznego podejścia do uprawy trufli i wprowadził pojęcie „permakultury truflowej”. Naukowcy z Hiszpanii zaprezentowali pierwsze wyniki prób inokulacji amerykańskiego dębu czerwonego (Quercus rubra) przy użyciu dwóch europejskich gatunków trufli (T. aestivum i T. macrosporum). Ponadto, zespół naukowców z Francji i Maroka przedstawił dowody na naturalne występowanie trufli letniej w Afryce Północnej.

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia w formie wystąpienia „Potential of Tuber aestivum/uncinatum cultivation in Poland” (D. Hilszczańska, A. Rosa-Gruszecka, H. Szmidla i J. Horak) oraz posteru „Insects associated with truffles in Poland” (A. Rosa-Gruszecka, D. Hilszczańska, R. Plewa i H. Szmidla). Na konferencji przedstawiono również poster autorstwa M. Ławrynowicz i M. Połatyńskiej pt. „Conserwation of hypogeous fungi biodiversity in relations to small mammal mycophagy”.

Kolejna Konferencja TAUESG odbędzie się w 2017 r. na szwedzkiej wyspie Gotlandia, gdzie od 1997 r. uprawiana jest trufla letnia.

fot2Fot. 2. Polowanie na trufle w ogrodzie truflowym w Watton (na pierwszym planie właścicielka ogrodu Marie-Anne French z psem i Dorota Hilszczańska)

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe