Notatka z VIII Sesji Terenowej PTMyk

W dniach 4-9 sierpnia 2019 roku odbyła się VIII sesja terenowa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Wzięło w niej udział 14 osób, które dokonały wstępnego rozpoznania mykobioty rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego” (Pojezierze Olsztyńskie). Po oficjalnym zakończeniu sesji, badania w rezerwacie prowadziły jeszcze przez dwa dni – Panie: Grażyna Domian, Grażyna Naser i Barbara Kudławiec. Pani Grażyna Domian kontynuowała swoje badania aż do 20 sierpnia, poszerzając je dodatkowo o teren drugiego rezerwatu – „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce” . Mimo panującej w tym okresie suszy, w rezerwacie „Las Warmiński” zarejestrowano 810 notowań grzybów (oznaczono 249 gatunków), a w rezerwacie „Ostoja Bobrów” – 208 notowań (oznaczono 96 gatunków). Część zebranego materiału będzie jeszcze oznaczana. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział, twórczą atmosferę i zaangażo-wanie. Składamy również serdeczne podziękowania pomysłodawcom i gospodarzom tegorocznej sesji – zespołowi Pani Profesor Marii Dynowskiej. Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy w stronę Pana Dariusza Kubiaka, który służył wszelką pomocą w czasie naszego pobytu, niemal przez 24 godziny na dobę. Dziękujemy RDOŚ w Olsztynie za zgodę na badania w rezerwatach, Nadleśnictwom: Olsztyn, Nowe Ramuki, Stare Jabłonki, Kudypy i Jagiełek za zgodę na poruszanie się samochodami po drogach leśnych i gospodarzo-wi kwatery agroturystycznej CAMPDOR w Dorotowie, Panu Tomaszowi Florkowi, za dobre warunki do pracy i odpoczynku po niej.

Anna Kujawa i Barbara Kudławiec

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z pobytu i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa niektórych uczestników:

zdjęcia pana Piotra Grzesia: https://www.flickr.com/photos/143706538@N02/albums/72157710184741167

zdjęcia pani Grażyny Domian z rezerwatu „Las Warmiński”: https://photos.app.goo.gl/DS5rEbPjfdJeyDeaA

i z rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”: https://photos.app.goo.gl/otw2dM2aYN3bSWie8

zdjęcia pani Barbary Kudławiec: https://photos.app.goo.gl/uRStE3C8BdT2A1o56link

zdjęcia pani Anny Biedunkiewicz: https://photos.app.goo.gl/8UpRVL8qdhDL3t2r5

zdjęcia pana Artura Jeżewskiego: https://photos.app.goo.gl/HHg1dTm8LpZDWh536

Przed domkiem w Dorotowie (fot. Artur Jeżewski)

W terenie (fot. Dariusz Kubiak)

W pracowni (fot. Grażyna Domian)

Hericium coralloides (fot. Piotr Grześ)

Ramaria sp. (fot. Piotr Grześ)

Cordyceps militaris (fot. Grażyna Domian)

Pseudomerulius aureus (fot. Grażyna Domian)

Mycena viridimarginata (fot. Barbara Kudławiec)

Geastrum fimbriatum (fot. Barbara Kudławiec)

Hydnellum sp. (fot. Artur Jeżewski)

Ramaria sp. (fot. Artur Jeżewski)

Amanita phalloides (fot. Anna Biedunkiewicz)

Craterellus cornucopioides (fot. Anna Biedunkiewicz)

 

 

Opublikowano Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Możliwość komentowania Notatka z VIII Sesji Terenowej PTMyk została wyłączona

IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” – komunikat III

Zachęcamy do zapoznania się z  trzecim komunikatem o IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” [pobierz plik pdf].
Informacje na jej temat mogą Państwo również znaleźć na stronie http://konferencja.gg.igr.poznan.pl

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” – komunikat III została wyłączona

Wręczenie członkostwa honorowego PTMyk prof. Stanisławowi Bałazemu

6 lipca 2019 r. Cezary Tkaczuk (Sidlce) i Marta Wrzosek (Warszawa) mieli zaszczyt wręczyć Prof. Stanisławowi Bałazemu statuetkę sowy będącą symbolem honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Zarząd PTMYK uchwałą z dnia 8.12.2018 r. podjął decyzję o przyznaniu tej godności Profsorowi Bałazemu w uznaniu wkładu w rozwój mykologii w Polsce i pracę naukową szeroko wykraczającą poza ramy naszego kraju.

Prof. dr hab. Stanisłw Bałazy urodził sie 8 stycznia 1937 r. w Tarnówce, na terenie obecnej Ukrainy, ukończył studia w 1959 roku i obronił doktorat w 1965 w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Habilitację uzyskał w 1972 roku, a w 1990 tytuł profesora. Jego naukowa działalność obejmuje zakres badań dotyczących ochrony lasu, entomologii leśnej oraz entomopatologii. Połączeniem dwóch nurtów jego działalności było wykazanie ekologicznych funkcji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako ostoi grzybów patogennych dla bezkręgowców. Badania z zakresu kambio– i ksylofagów oraz towarzyszących im w żerowiskach drapieżców, pasożytów i patogenów zaowocowały wieloma publikacjami naukowymi z zakresu entomopatologii oraz wydaniem monografii poświęconej owadomorkowcom (Entomophthorales). Intensywna współpraca międzynarodowa Profesora oraz kontakty z badaczami polskimi zaowocowały imponująca liczbą artykulów oryginalnych i opracowań naukowych a także opisem około 30 gatunków grzybów nowych dla nauki – izolowanych z terenu Polski, Austrii, Francji i Rumunii. Do jego najbliższych współpracowników można zaliczyć prof. Bernarda Papieroka z Paryża oraz prof. Rudolfa Wegensteinera z Wiednia.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wręczenie członkostwa honorowego PTMyk prof. Stanisławowi Bałazemu została wyłączona

Zapraszamy na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”

Rejestracja na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”, którą współorganizujemy jako Nauka dla Przyrody, jest już otwarta. Drugi komunikat konferencyjny jest dostępny tutaj; wpis na naszej stronie (z linkami do obu komunikatów) – tutaj. Serdecznie zachęcam do zgłaszania się, jak również przekazywania dalej – zarówno w środowisku naukowym, jak i poza akademią – informacji o konferencji.
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody” została wyłączona

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez WSSE w Warszwie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-pt-lesne-inspiracje-5779.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym została wyłączona

Katalog grzybów Roztocza

Zachęcamy do zapoznania się z nową checklistą grzybów Roztocza, którą w całości można pobrać ze strony Towarzystwa [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Katalog grzybów Roztocza została wyłączona

IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”

Zachęcamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”.

Szczególnie zachęcamy do udziału w sesji konferencyjnej pt. Bioróżnorodność roślin i ich patogenów, gdzie referat wiodący wygłosi: prof. dr hab. Magdalena Frąc z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Informacje na jej temat mogą Państwo również znaleźć na stronie http://konferencja.gg.igr.poznan.pl oraz w komunikacie II [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” została wyłączona

XVIII Congress of European Mycologists

Dear Mycologist,

The European Mycological Association and the Polish Mycological Society are very pleased to invite you to the XVIII Congress of European Mycologists (XVIIICEM), to be held from 16 to 21 September 2019, in Warsaw and Białowieża, Poland.

The Congress keynote lectures, session talks and poster presentations will focus on fungal diversity and interactions, genomics, metabolomics, evolution and fungal conservation. We will discuss different strategies for bioremediation and biocontrol. An emphasis will be put on applying basic science and molecular techniques from diverse areas of mycology towards solving biomedical problems. We will pay special attention to fungi in primaeval forests and natural habitats, as we will have an exceptional opportunity to visit the Białowieża Forest, one of the very last remaining natural lowland forests in Europe. Please, visit our website https://xviiicem.pl and see the programme.

The deadline for early registration with reduced fees is 31 March, and for abstract submission – 31 May. This is also a great opportunity to affiliate to EMA. Visit the EMA site and become aware of the benefits offered to EMA members.

We are looking forward to meeting you during the Congress and hope it will be a fruitful experience for everyone interested in fungi. Please feel free to circulate this invitation.

On behalf of the Organizing Committee

David Minter (EMA) and Magdalena Frąc (PMS)

[pobierz plik pdf z komunikatem 1]

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania XVIII Congress of European Mycologists została wyłączona

Prośba o pomoc w zbieraniu danych

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z listem jednego z naszych członków z prośbą o pomoc w zbieraniu danych nt. treści mykologicznych w podstawie programowej i podręcznikach do przyrody oraz biologii dla etapu szkoły podstawowej[pobierz plik docx].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Prośba o pomoc w zbieraniu danych została wyłączona

Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wiosennego nastroju, serdecznych spotkań oraz wesołego Alleluja!

Opublikowano Aktualności, Bez kategorii | Możliwość komentowania Życzenia świąteczne została wyłączona