Władze Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologiczego:
Prezes: Julia Pawłowska
             (julia.z.pawlowska@uw.edu.pl)  
Zastępca prezesa: Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
             (malgorzata.ruszkiewicz@isrl.poznan.pl)
Skarbnik: Monika Urbaniak
             (skarbnik.ptmyk@gmail.com; murb@igr.poznan.pl)
Sekretarz: Kamila Kulesza
             (polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com; kamila.kulesza@uwm.edu.pl) 

Komisja Rewizyjna:
    Przewodniczący:      Sylwia Różalska (sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl)
    Członkowie:              Magdalena Frąc (m.frac@ipan.lublin.pl)
                                         Wiesław Mułenko (wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl)

Rzeczniczka prasowy:
    Marta Wrzosek (ma.wrzosek@uw.edu.pl)

Poprzednie kadencje:

lata 2016-2020

lata 2012-2016

lata 2011-2012