Władze Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologiczego:
    Prezes:                     Julia Pawłowska (julia.z.pawlowska@uw.edu.pl)  
    Zastępca prezesa:    Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (malgorzata.ruszkiewicz@isrl.poznan.pl)
    Skarbnik:                 Monika Urbaniak (skarbnik.ptmyk@gmail.com; murb@igr.poznan.pl)
    Sekretarz:                Kamila Kulesza (polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com; kamila.kulesza@uwm.edu.pl) 

Komisja Rewizyjna:
    Przewodniczący:       Sylwia Różalska (sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl)
    Członkowie:              Magdalena Frąc (m.frac@ipan.lublin.pl)
                                      Wiesław Mułenko (wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl)

Poprzednie kadencje:

lata 2016-2020

lata 2012-2016

lata 2011-2012