MYKOTEKA

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Mykologiczne wspólnie z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało dofinansowanie wysokości 106 700 zł w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu MYKOTEKA.

Celem projektu jest stworzenie MYKOTEKI – pierwszej w Polsce placówki oferującej przekrojową wiedzę o grzybach dla każdego zainteresowanego. Polskie Towarzystwo Mykologiczne w porozumieniu z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zamierza stworzyć miejsce, które będzie w sposób otwarty na każdego prezentować rzetelną wiedzę o grzybach, ich biologii, wykorzystaniu przez człowieka, ekologii oraz zagrożeniach. Cele projektu będą realizowane w przestrzeniach edukacyjnych Ogrodu Botanicznego UW oraz w ramach zajęć terenowych. Liczymy na to, że MYKOTEKA na trwale wpisze się w edukacyjną mapę Warszawy.

Regulamin działalności MYKOTEKI [pobierz plik pdf]

Sprawozdanie z działalności MYKOTEKI 2022 [pobierz plik pdf]

Sprawozdanie z działalności MYKOTEKI 2023 [pobierz plik pdf]

Katalog materiałów dostępnych w MYKOTECE 2022 [pobierz plik xlsx]

Plansze z wystawy z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego:
1. pdf
2. pdf
3. pdf
4. pdf
5. pdf
6. pdf
7. pdf
8. pdf
9. pdf
10. pdf
11. pdf

W skład Komitetu Organizacyjnego MYKOTEKI wchodzą: Marta Wrzosek, Barbara Kudławiec i Magdalena Oprządek.

Mykoteka w pytaniach i odpowiedziach

1. Co to jest MYKOTEKA?

Mykoteka to pierwsze w Polsce centrum edukacji mykologicznej, które rozpoczyna działalność pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Mykologicznego we współpracy z Ogrodem Botanicznym UW, w Alejach Ujazdowskich 4, w Warszawie.

2. Co oznacza nazwa MYKOTEKA?

Nazwa, już wcześniej użyta przez Prof. Józefa Kochmana dla zbioru zielników grzybów fitopatogenicznych została tym razem wykorzystana dla centrum informacji o grzybach. Łączy grecki przedrostek  mýkēs (grzyb) z łacińskim sufiksem Theca (osłona, futerał)  i nawiązuje do znanych nazw biblioteka, mediateka. Oznacza zbiór grzybów udostępniany i prezentowany wszystkim zainteresowanym na podstawie warunków określonych w regulaminie Mykoteki stworzonym przez PTMyk.

3. Jakie materiały można znaleźć w MYKOTECE?

Mykoteka jest zbiorem mykologicznych materiałów edukacyjnych: w tym książek, tabletów z dostępem do internetowych różnych platform i atlasów, ilustracji, a także materiałów przyrodniczych – zakonserwowanych grzybów, mykoryz, kolonii na szalkach itp.

4. Jakie są formy działalności MYKOTEKI?

Do form działalności mykoteki należą warsztaty edukacyjne, indywidualne konsultacje, wycieczki mykologiczne, wystawy.

5. Jak można skorzystać z MYKOTEKI?

Z mykoteki można skorzystać  umawiając się na indywidualną konsultację lub zapisując się na wycieczkę lub warsztaty. Kontakt z prowadzącymi warsztaty można uzyskać poprzez adres e-mail polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com.  Informacja o warsztatach jest dostępna poprzez stronę PTMYK i strony Działu Edukacji Ogrodu Botanicznego UW.

6. Jakie tematy warsztatów znajdują się w ofercie MYKOTEKI?

1. Pospolite grzyby Polski i ich oznaczanie, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów trujących

2. Grzyby związane z martwym drewnem (huby).

3. Grzyby związane z roślinami , w tym fitopatogeny oraz endofity

4. Grzyby towarzyszące człowiekowi wraz z grzybami entomopatogenicznymi

5. Grzyby lichenizujące

  7. Jak i gdzie przeprowadzane są warsztaty?

Każdy warsztat trwa około 2 godzin lekcyjnych i składa się z quizów do rozwiązania na komputerze, których prawidłowe wypełnienie bazuje na pracy z lupami, mikroskopami i analizie materiałów. Do każdego modułu tematycznego, będzie przygotowany skrypt wyjaśniający w postaci pliku PDF.

8. Skąd pochodzą materiały wykorzystywane w czasie warsztatów?

Obiekty wykorzystane do warsztatów są przygotowane poprzez zbiór odpowiednich grzybów na terenie Polski oraz zabezpieczenie ich poprzez zanurzenie w żywicy epoksydowej. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy to możliwe, prowadzący warsztaty bazują na grzybach świeżych. Niektóre warsztaty wymagają dłuższego przygotowania materiałów, co powoduje czasem dłuższy czas oczekiwania na warsztat.

9. Czy uczestnictwo w warsztatach jest bezpieczne?

Zabezpieczenie materiałów poprzez żywicę epoksydową czyni materiał nieaktywnym mikrobiologicznie i bezpiecznym dla uczestników warsztatów (brak ryzyka uczuleń). W przypadku obecności na warsztatach osób uczulonych na grzyby należy zgłosić to prowadzącemu, który oceni które materiały mogą zostać udostępnione grupie.

10. Gdzie prowadzone są wycieczki mykologiczne i jaki jest ich cel?

 Wycieczki terenowe MYKOTEKI są prowadzone w różnych lasach i różnych częściach Polski przez przeszkolonych członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Miejsce wycieczki jest ustalane indywidualnie po zgłoszeniu zapotrzebowania w miarę możliwości czasowych prowadzących. Zaproszenia na wycieczki oraz zapisy będą realizowane poprzez stronę informacyjną OB UW oraz PTMyk. Planuje się po 3-4 wycieczki w każdym z sezonów jesiennych trwania projektu. Wycieczki będą miały na celu praktyczne wskazówki dotyczące rozpoznawania miejsc wzrostu grzybów rzadkich, rozpoznawania cech charakterystycznych grzybów jadalnych i trujących.

11. Co oznacza możliwość konsultacji w ramach działalności MYKOTEKI?

Indywidualne prace studyjne zainteresowanych amatorów będą się odbywały po umówieniu, w obecności osoby z certyfikatem klasyfikatora grzybów świeżych lub grzyboznawcy lub przeszkolonego pracownika działu edukacyjnego Ogrodu Botanicznego. Indywidualne badania studyjne będą realizowane również poprzez ułatwienie dostępu do biblioteki mykologicznej.

Konsultacje mykologiczne będą się odbywały w czasie wyznaczonych dyżurów stacjonarnie (we wrześniu i październiku, w wybrany dzień tygodnia, 2 godz.). Konsultacje pozwolą każdemu zainteresowanemu spotkać się ze specjalistą w celu omówienia własnych zbiorów oraz wątpliwości co do identyfikacji grzybów.

12. Jakie wystawy są planowe w ramach działalności MYKOTEKI?

 Na zakończenie projektu przygotowana zostanie wystawa o charakterze edukacyjnym  i promocyjnym. Ogrodzenie Ogrodu Botanicznego UW, leżące na głównym szlaku turystycznym w Warszawie oferuje niecodzienne możliwości dotarcia do oglądających zarówno obywateli polskich jak i gości zagranicznych – głównie turystów zdążających do Łazienek Królewskich. Wystawa poświęcona będzie działalności MYKOTEKI. Jej działalność będzie przedstawiona poprzez zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem ważnego społecznego przekazu – jakim jest ostrzeganie przed zagrożeniem płynącym z możliwości zatrucia grzybami. Główne przesłanie wystawy będzie skupiać się na kształceniu o grzybach i projektowaniu z wykorzystaniem grzybów. Będzie wskazywało na potencjał edukacyjny Ogrodu Botanicznego i rozwijało zainteresowanie grzybami. Planuje się wykorzystanie na wystawie tematów z każdego z modułów warsztatowych. Planuje się również przedstawienie projektów z wykorzystaniem grzybów realizowanych przez studentów Wydziału Biologii UW oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

13. Czy działalność MYKOTEKI obejmuje też osoby z niepełnosprawnościami?  

Na warsztaty mogą się zgłaszać grupy osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty dla osób niesłyszących mogą się odbywać po zapewnieniu obecności tłumacza na język migowy. Część materiałów jest przygotowana tak, by mogła być rozpoznawana przez osoby niewidzące. Grupy z niesprawnością intelektualną również są mile widziane. Materiał zostanie dopasowany do możliwości odbiorców. Grupę z niepełnosprawnościami należy zgłosić na warsztaty z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

14. Czy jest możliwe przeprowadzenie warsztatów w innym mieście lub innym miejscu niż Ogród Botaniczny w Warszawie?

Przygotowanie pięciu przenośnych modułów sprzętowych pozwoli w miarę łatwo przemieścić zestaw badawczo-dydaktyczny i umożliwi działanie MYKOTEKI również w warunkach poza przestrzeniami OB UW, jednak decyzję o przeniesieniu miejsca warsztatów podejmuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologicznego po zapoznaniu się ze szczególnym zapotrzebowaniem.

15. Czy za warsztaty i wycieczki się płaci?

Mykoteka dostała na lata 2022-2023 dofianansowanie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W ramach dofinansowania mieści się pula warsztatów i wycieczek. Po zakończeniu trwania projektu ministerialnego warsztaty i wycieczki będą płatne.

16. Czy warsztaty będą realizowane dla indywidualnych chętnych, czy tylko dla grup?

 Warsztaty dla indywidualnych odbiorców będą realizowane przy zapisaniu się na nie przynajmniej 15 uczestników.

17. Czy MYKOTEKA będzie projektem trwałym czy jest projektem czasowym?

Projekt jest przygotowany na dwa lata, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu grzybowego, który przypada na okres jesienny (wrzesień-listopad). Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie po jego zakończeniu nadal wykorzystywany dla celów popularyzacyjnych i badawczych w kolejnych latach. Efekty projektu będą znacznie trwalsze, a MYKOTEKA powinna po zakończeniu projektu być nazwą rozpoznawalną jako działające przy OB UW centrum edukacji mykologicznej. Polskie Towarzystwo Mykologiczne i Ogród Botaniczny są wspólnie zainteresowaniem stworzeniem trwałej oferty edukacji mykologicznej na kształt ofert proponowanych przez liczne światowe Ogrody Botaniczne np. Kew Gardens.

18. Czy warsztaty i wycieczki będą prowadzone również w języku angielskim?

Projekt jest kierowany głównie do obywateli polskich i podstawowym językiem projektu będzie polski. Nie wyklucza się jednak, że w ramach konsultacji lub warsztatów pojawi się zapotrzebowanie również od osób innych narodowości. Prowadzący warsztaty i konsultacje, będą gotowi służyć pomocą również z wykorzystaniem języka angielskiego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Opisy do wystawy będą przygotowane zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Sprawy szczegółowe regulowane będą przez regulamin MYKOTEKI.

Proponowane treści warsztatów [pobierz plik pdf].

Prezentacje z warsztatów do pobrania:
1. Grzyby fitopatogeniczne
2. Grzyby towarzyszące człowiekowi
3. Huba
4. Grzyby jadalne i grzyby trujące
5. Porosty

—————————————————————————————————————————-

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, umowa nr SONP/SN/514458/2021, wysokość dofinansowania 106’700,00 PLN .