Projekty i publikacje członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

strona w budowie

Projekty:

Publikacje:

  • Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Mamczarz M. 2019. „An Annotated Catalogue of the Fungal Biota of the Roztocze Upland. Richness, Diversity and Distribution”. Wydawnictwo UMCS. [link do pobrania]
  • Ruszkiewicz-Michalska M.,S.Bałazy, J. Chełkowski, M.Dynowska, J.Pawłowska, E.Sucharzewska, J.Szkodzik, C.Tkaczuk. M.Wilk, M.Wrzosek (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data, Acta Mycologica, 50(2): 1067 [pobierz plik pdf].
  • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycologica, 50(2): 1070 [pobierz plik pdf].
  • Ruszkiewicz Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M.,  Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycologica 47(2): 213-234. [pobierz plik pdf]
  • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II.Macromycetes. Acta Mycologica 47(2): 235-264. [pobierz plik pdf]