Działalność prowadzona pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

  • 17-18.06.2021 – konferencja „Metagenomy różnych środowisk” – Magdalena Frąc
  • 30.3.2021 – wykład YouTube „Na ramionach olbrzymów” – Marta Wrzosek
  • listopad 2021 – Numer specjalny Forntiers in Microbiology on soil fungal diversity – Magdalena Frąc, Małgorzata Jędryczka
  • 2021 – przygotowanie „Kaszubskiego słownik mykologicznego z rozprawą o grzybach w kulturze i literaturze kaszubskiej” – Tomasz Fopke
  • marzec 2021 – panel mykologiczny podczas festiwalu „Nowe epifanie” – Marta Wrzosek
  • luty 2021 – wydanie podręcznika w języku angielskim Microbial biotechnology in the laboratory and in practice. Theory, exercises and specialist laboratories. – Mirosława Słaba
  • 15.1.2021 kalendarz na rok 2021 – Mirosław Wantoch-Rekowski
  • 8.1.2021 Noc Biologów: wykład „Symbiotyczne oblicza grzybów” – Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Dominika Ślusarczyk
  • 8.1.2021 Noc Biologów: wycieczki i spotkania on-line: „Co skrywają mykolodzy za drzwiami laboratorium?” – Anna Biedunkiewicz
  • 8.1.2021 Noc Biologów: film „O magii poszukiwania, czyli opowieść o tym jak zostać odkrywcą” – Igor Siedlecki, Alicja Okrasińska, Grzegorz Ostrowski, Julia Pawłowska

ARCHIWUM 2017-2020

Wniosek o patronat Polskiego Towarzystwa Mykologicznego [pobierz plik docx].

Zasady organizacji wydarzeń pod patronatem PTMyk [pobierz plik].