Protokoły

1) Protokół z zebrania członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 01.03.2012

2) Protokół z zebrania założycieli stowarzyszenia o nazwie Polskie Towarzystwo Mykologiczne w dniu 15.05.2012

3) Protokół z zebrania członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniach 28-29.08.2012

4) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.10.2012

5) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 12.11.2012

6) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 17.11.2012

7 ) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 15.12.2012

8) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 26.08.2013

9) Skrócony protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 14.12.2013

10) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.09.2014

11) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.09.2014

12) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.08.2015

13) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 10.11.2016

14) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.11.2016

15) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 20.12.2016

16) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 31.01.2017

17) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.04.2017

18) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 14.05.2018

19) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 8.12.2018

20) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 28.2.2020

21) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 10.11.2020

22) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 21.11.2020

23) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 3.12.2020

24) Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 5.12.2020

25) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 10.12.2020

26) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 29.12.2020

27) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 04.02.2021

28) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 15.03.2021

29) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 14.04.2021

30) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w poszerzonym składzie 10.05.2021

31) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 14.06.2021

32) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 13.07.2021

33) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 01.09.2021

34) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 20.12.2021

35) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 27.01.2022

36) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 09.03.2022

37) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 28.06.2022

38) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 29.08.2022

39) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 27.09.2022

40) Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 28.09.2022

41) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 25.10.2022

42) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 07.12.2022

43) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 21.03.2023

44) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 25.04.2023

45) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 31.05.2023

46) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 30.10.2023

47) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 11.01.2024

48) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 28.02.2024