Protokoły

1) Protokół z zebrania członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 01.03.2012

2) Protokół z obrad komisji konkursu na oficjalny znak graficzny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 15.03.2012

3) Protokół z zebrania założycieli stowarzyszenia o nazwie Polskie Towarzystwo Mykologiczne w dniu 15.05.2012

4) Protokół z zebrania członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniach 28-29.08.2012

5) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.10.2012

6) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 12.11.2012

7) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 17.11.2012

8 ) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 15.12.2012

9) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 26.08.2013

10) Skrócony protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 14.12.2013

11) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.09.2014

12) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 23.09.2014

13) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.08.2015

14) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 10.11.2016

15) Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.11.2016

16) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 20.12.2016

17) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 31.01.2017

18) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 19.04.2017

19) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 14.05.2018

20) Protokół z posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniu 8.12.2018