kadencja 2012-2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologiczego:
Prezes:                       Marta Wrzosek (martawrzosek@gmail.com)
Zastępca prezesa:    Anna Kujawa (ankujawa@man.poznan.pl)
Skarbnik:                  Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (mrusz@biol.uni.lodz.pl)
Sekretarz:                 Julia Pawłowska (jzpawlowska@gmail.com)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:        Wiesław Mułenko
Członkowie:                Magdalena Frąc, Jarosław Szkodzik