kadencja 2011-2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologiczego:
Prezes:                       Marta Wrzosek
Zastępca prezesa:    Janusz Łuszczyński
Skarbnik:                  Julia Pawłowska
Sekretarz:                 Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:        Maria Rudawska
Członkowie:                Anna Drozdowicz oraz Anna Biedunkiewicz