kadencja 2016-2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologiczego:
    Prezes:                      Magdalena Frąc (m.frac@ipan.lublin.pl)
    Zastępca prezesa:    Sylwia Różalska (sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl)
    Skarbnik:                  Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (mrusz@biol.uni.lodz.pl)
    Sekretarz:                 Julia Pawłowska (jzpawlowska@gmail.com)   

Komisja Rewizyjna:
    Przewodniczący:       Jerzy Długoński
    Członkowie:               Izabela Kałucka
                                      Wiesław Mułenko