Miedzioryty grzybów z 1830 roku

Miedzioryty grzybów z książki:  Leopold Trattinnick (1830) Die eßbaren Schwämme des Oesterreichischen Kaiserstaates [gąbki jadalne imperialnego państwa austriackiego].

Nazwy grzybów zostały podane tak jak w oryginalnej pracy.

Zdjęcia miedziorytów udostępnił Zielnik Uniwersytetu Warszawskiego.