Podstawowe informacje o KPNG

Skład Komisji w kadencji 2020-2024:
1. Anna Kujawa – Przewodnicząca
2. Anna Biedunkiewicz – Zastępca Przewodniczącej
3. Barbara Kudławiec – Sekretarz
4. Monika Kozłowska – Członkini Komisji
5. Piotr Mleczko – Członek Komisji

Poprzednie kadencje:
lata 2016-2020
1. dr Marta Wrzosek – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
3. prof. dr hab. Wiesław Mułenko
4. dr hab. Anna Biedunkiewicz
5. dr Anna Kujawa

lata 2012-2016
1. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
2. prof. dr hab. Wiesław Mułenko
3. dr Anna Biedunkiewicz