XX Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists w Gdańsku

W dniach 25-29 września 2017 odbędzie się w Gdańsku XX Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.bml2017.pl/.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

sesja terenowa PTMyk 2017 w Narwiańskim Parku Narodowym

Podobnie jak w ubiegłych latach organizujemy sesję wyjazdową dla zarejestrowanych członków PTMyk. W tym roku sesja terenowa odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia w Narwiańskim Parku Narodowym. Więcej informacji znajduje się w załaczonym pliku [pobierz plik docx].

Opublikowano Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa sekcja w ramach PTMyk

Szanowni Państwo, drodzy miłośnicy Grzybowego Królestwa,

Pragniemy  przedstawić Państwu pomysł utworzenia nowej sekcji w ramach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, której nadajemy wstępną nazwę – „Grzyby w interakcjach. Przyroda to dla nas sieć zależności symbiotycznych, w wyniku których następują zmiany cech historii życia i dostosowania wszystkich jej komponentów. Pragniemy zwrócić uwagę na kluczową rolę grzybów (szczególnie endofitycznych) w tego typu relacjach i pokazać specyfikę ekologicznych i fizjologicznych  „manipulacji” tej grupy organizmów.

Zależy nam na współpracy ze wszystkimi, szczególnie z osobami, które kiedykolwiek zetknęli się z tego typu problematyką. Bardzo zależy nam także na zainteresowaniu ze strony entomologów, fitopatologów i badaczy zajmujących się biologią nasion.

Zapraszamy Państwa do naszej Sekcji. W załączeniu [pobierz plik pdf] przesyłamy plik z zarysem jej działalności. Strategicznym  punktem naszej aktywności będą warsztaty, dzięki którym będzie można lepiej poznać endofity grzybowe i nauczyć się je identyfikować. Swój udział w pracach Sekcji prosimy zgłaszać mailem na adres: gwi.ptmyk@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Marlena Lembicz z „grupą poznańską”

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„Święto Grzyba” w Jodłówce Tuchowskiej

Szanowni Państwo,
9 września 2017 w Jodłówce Tuchowskiej odbędzie się coroczny festyn pt. „Święto Grzyba”. Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się we współorganizację tego wydarzenia.

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z warsztatów „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w badaniach mikrobiologicznych,biotechnologicznych, mykologicznych i parazytologicznych”

Trzeciego lutego, w ŁodziP1800208 odbyły się na Uniwersytecie Łódzkim warsztaty pt. „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w badaniach mikrobiologicznych,biotechnologicznych, mykologicznych i parazytologicznych”. Organizatorami warsztatów, którym patronowało między innymi Polskie Towarzystwo Mykologiczne, były trzy jednostki Wydziału Biologii UŁ. Z inicjatywą szkolenia wystąpiła dr hab. Sylwia Różalska i prof. Jerzy Długoński z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ. W czasie warsztatów uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji o podstawach mikroskopii konfokalnej (dr hab. Sylwia Różalska, dr Justyna Gatkowska, dr Jarosław Korczyński) po czym formując trzy grupy zajęciowe przystąpili do 1) ćwiczeń z przygotowania i barwienia preparatów 2) zajęć przy mikroskopie oraz 3) prezentacji dotyczącej cyfrowej analizy obrazu. Wiele osób przyjezdnych przywiozło ze sobą preparaty, które zostały zabarwione z wykorzystaniem trzech różnych barwników fluorescencyjnych (Calcyfluor White M2R, FUN-1, DiOC6). Każdy mógł osobiście sprawdzić jaki obraz otrzymuje z tych materiałów, które sam przywiózł i zna z obrazu standardowej mikroskopii optycznej. Myślę, że wyrażę opinię całej grupy uczestników, twierdząc że warsztaty były niezwykle cenną inicjatywą i nie tylko umożliwiły zapoznanie z tematem, ale rzeczywiście mogą skutkować rozszerzeniem spektrum metod wykorzystywanych przez badaczy. Chciałabym wyrazić szczególną wdzięczność dr hab. Sylwii Różalskiej, Profesorowi Jerzemu Długońskiemu oraz wszystkim współpracownikom i doktorantce, którzy  brali udział w przeprowadzeniu słuchaczy przez zajęcia. Pracownicy Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii po raz kolejny wyrazili swoją otwartość na współpracę naukową i wskazali jedną z dróg tej współpracy. Mam przekonanie, że tego typu szkolenia mogą przyczynić się do unowocześnienia zestawu metod tradycyjnie używanych przez mykologów i przyczynić się do rozwoju mykologii w Polsce. Ze swojej strony, jako uczestnik, rekomenduję te warsztaty wszystkim potencjalnie zainteresowanym i zachęcam do korzystania z oferty  Uniwersytetu Łódzkiego i sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska i przemyśle” PTMYK.
Marta Wrzosek
P1800195 P1800198

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

konkurs fotograficzny „Przyroda Warta Poznania”

Informujemy, iż Okręg Wielkopolski Związku Polskich Fotografów Przyrody organizuje ogólnopolski konkurs fotografii przyrodniczej „Przyroda Warta Poznania”.  Chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zapraszamy na podane poniżej strony Okręgu Wielkopolskiego ZPFP, na których zamieszczono informację o konkursie oraz regulamin:
http://www.zpfp.pl/poznanskie-dni-fotografii/2017/konkurs
http://www.zpfp.pl/poznanskie-dni-fotografii/2017/konkurs/regulamin  

Udział w konkursie może wziąć każdy (amator i profesjonalista), kto skończył 18 lat. W konkursie nie mogą tylko brać udziału członkowie Okręgu Wielkopolskiego ZPFP oraz członkowie ich rodzin. Termin zgłaszania zdjęć – do 19 lutego br.

Konkurs towarzyszy Poznańskim Dniom Fotografii 2017, szereg informacji o tej imprezie można znaleźć pod linkiem:
http://www.zpfp.pl/poznanskie-dni-fotografii/2017/o-festiwalu

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„Mykologia dla Fitopatologii, aktualne problemy mykoz w uprawach roślin w Polsce”

Szanowni Państwo, w imieniu pracowników Samodzielnego Zakładu Fitopatologi SGGW w Warszawie oraz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego mam zaszczyt zaprosić na Sesję naukową pt.:”Mykologia dla Fitopatologii, aktualne problemy mykoz w uprawach roślin w Polsce„, która odbędzie się 21.06.2017 roku w Warszawie. Pierwszy komunikat zamieszczamy w załączniku [pobierz plik docx].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie do publikacji we Frontiers in Microbiology

Informujemy, że w czasopiśmie Frontiers in Microbiology ukazał się właśnie Research Topic, dotyczący bioróżnorodności grzybów: „Soil Fungal Biodiversity for Plant and Soil Health”. Poniżej zamieszczamy link do strony i zapraszamy do złożenia manuskryptów (poniżej szczegółowe zaproszenie oraz szczegółu dotyczące m.in kosztów publikacji):
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/5384/soil-fungal-biodiversity-for-plant-and-soil-health .

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wiosenne spotkania Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB

Serdecznie zapraszamy na spotkania Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB, które odbywać się będą o godz. 12.00 w Małej Auli, Coll. Biologicum UAM, Poznań, ul. Umultowska 89 (Morasko), według załączonego planu [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Komentowanie nie jest możliwe

9th International Medicinal Mushrooms Conference in Palermo, Italy

W dniach 24-28 września 2017 w Palermo (Włochy) odbędzie się 9th International Medicinal Mushrooms Conference. Więcej informacji w załączonym pliku [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe