Otwarte webinarium Sekcji Mykologia Medyczna na temat „O diagnostyce grzybic słów kilka…”

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątym otwartym webinarium na temat „O  diagnostyce grzybic słów kilka…”.
Wykład przedstawi dr Paweł Krzyściak z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii, Katedry Mikrobiologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Termin spotkania: 28 października 2021 godzina 18.00, aplikacja MS TEAMS.

Jest to kolejne z cyklu spotkań/webinariów, mających na celu propagowanie wiedzy na temat mykologii medycznej. Wykłady/webinaria będą przeznaczone dla naukowców zajmujących się tematyką mykologii medycznej, studentów kierunków medycznych i biologicznych, producentów związków opartych na metabolitach grzybów (w szczególności leków i suplementów diety), uczniów szkół średnich oraz wszystkich entuzjastów mykologii.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Otwarte webinarium Sekcji Mykologia Medyczna na temat „O diagnostyce grzybic słów kilka…” została wyłączona

Ukazał się podręcznik przygotowany pod redakcją prof. Jerzego Długońskiego, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: „Microbial biotechnology in the laboratory and practice- Theory, exercises and specialist laboratories”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ukazał się podręcznik przygotowany pod redakcją prof. Jerzego Długońskiego, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: „Microbial biotechnology in the laboratory and practice- Theory, exercises and specialist laboratories” została wyłączona

Konsultacje mykologiczne z Panią dr hab. Martą Wrzosek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach mykologicznych w poniedziałki w Ogrodzie Botanicznym z dr hab. Martą Wrzosek w poniedziałki, w godzinach 15:00–18:00.
Można również dołączyć on-line do rozmowy wideo przy użyciu Google MeetLink. Link do konsultacji 20.09.2021: meet.google.com/izg-eadg-qvi

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Konsultacje mykologiczne z Panią dr hab. Martą Wrzosek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego została wyłączona

Checklista grzybów mikroskopowych Tatr

Właśnie ukazała się checklista grzybów mikroskopowych Tatr. Autorami książki są między innymi członkowie naszego Towarzystwa: Wiesław Mułenko, Monika Kozłowska, Urszula Świderska-Burek oraz śp. Agata Wołczańska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Poza samym wykazem gatunków, książka zawiera także szczegółowe omówienie różnorodności grzybów Tatr. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją: https://www.botany.pl/index.php/pl/books-journals-pl/books-pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Checklista grzybów mikroskopowych Tatr została wyłączona

Re:wild and IUCN SSC become first global organizations to call for the recognition of fungi as one of three kingdoms of life critical to protecting and restoring Earth

Mamy wielki przełom w sprawach ochrony grzybów na poziomie globalnym!
Dwie wielkie i liczące się w świecie organizacje działające na rzecz ochrony bioróżnorodności – Species Survival Commission (SSC) przy International Union for Conservation of Nature (IUCN) oraz Re:wild wspólnie zadeklarowały uwzględnianie grzybów we wszystkich realizowanych przez nie strategiach, politykach i programach na równi z roślinami i zwierzętami oraz stosowanie inkluzywnego języka wyraźnie wskazującego odrębność i znaczenie grzybów. Wydano specjalne oświadczenie, poparte także przez Fungi Foundation i rząd Chile.
Stało się to możliwe dzięki ciężkiej pracy i konsekwentnym działaniom zwłaszcza trzech osób, którym należą się szczególne podziękowania – Davida Mintera, który przez lata przewodził staraniom o równoprawne miejsce grzybów obok roślin i zwierząt, Giuliany Furci, twórczyni i popularyzatorki inicjatywy 3F (Fauna, Flora, Funga) oraz Jona Paula Rodrigueza, przewodniczącego Species Survival Commission, IUCN.
Dziękujemy!

Więcej szczegółów

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Re:wild and IUCN SSC become first global organizations to call for the recognition of fungi as one of three kingdoms of life critical to protecting and restoring Earth została wyłączona

Journal of Fungi 2021 Young Investigator Award

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Journal of Fungi 2021 Young Investigator Award została wyłączona

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji naukowej „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”, organizowanej przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu.

Konferencja w trybie on-line odbędzie się w dniach 11-13 października br.
Celem Konferencji będzie zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych zmian w środowisku, w tym zmian klimatycznych. Konferencja umożliwi omówienie praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej i leśnictwie, nakreślenie przyszłych kierunków i perspektyw niezbędnych badań, w tym badań interdyscyplinarnych oraz integrację ośrodków i środowisk naukowych.
Pierwsza edycja Konferencji, zorganizowana w 2016 roku, zgromadziła ponad 260 badaczy i praktyków z różnych ośrodków akademickich oraz reprezentujących instytucje, które bazują na aktualnej wiedzy i wdrażają ją do praktyki. Wyniki badań przedstawiono wówczas w 150 wystąpieniach (referatach i plakatach), a ich streszczenia opublikowaliśmy w formie materiałów konferencyjnych.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu (www.idpan.poznan.pl), na której będą aktualizowane informacje o planowanym wydarzeniu. Na stronie tej zamieszczone zostały także materiały konferencyjne, będące efektem pierwszej edycji tejże Konferencji.
 Szczegóły

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji naukowej „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”, organizowanej przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. została wyłączona

Książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” do pobrania w wersji pdf

Zachęcamy do pobrania książki „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” pod redakcją Anny Kujawy, Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej, Izabeli Kałuckiej [pobierz plik pdf na licencji CC BY-NC-ND 4.0]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” do pobrania w wersji pdf została wyłączona

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, w ramach projektu Preludium Bis 2 w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Tytuł projektu/tematyka badawcza:  Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne (The role of the metabolic, morphological and genetic properties of Neosartorya spp. fungi in shaping their resistance to preservatives, chemicals and natural plant extracts).
Link do strony z informacją o rekrutacji oraz możliwością złożenia dokumentów:
strona po polsku: https://www.ipan.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-2021/
strona po angielsku: https://www.ipan.lublin.pl/en/doctoral-schools/rekrutacja-2021/
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. dr hab. Magdaleną Frąc (e-mail: m.frac@ipan.lublin.pl).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, w ramach projektu Preludium Bis 2 w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN została wyłączona

MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – podsumowanie

MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – druga edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego dla młodych badaczy biologii, ekologii, ewolucji, genetyki i genomiki grzybów oraz ich wykorzystania w biotechnologii, ochronie środowiska i w medycynie odbyła się w dniach 23-25 kwietnia tego roku. Obrady odbywały się online na platformie ClickMeeting (obsługiwanej technicznie przez stowarzyszenie Cyfrowy Dialog). W konferencji wzięło udział 70 studentów z 22 różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz po jednej osobie z Indii i Peru.
Współorganizatorem konferencji był Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a przewodniczącą siedmioosobowego Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Monika Urbaniak. Sześcioosobowemu Komitetowi Naukowemu przewodniczyła dr hab. Anna Biedunkiewicz (UWM, Olsztyn), a w jego skład weszli: dr Mariusz Dyląg (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN, Poznań), prof. dr hab. Marlena Lembicz (UAM, Poznań), dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN (ID PAN Kórnik), dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ (UŁ, Łódź).  Patronat nad konferencją objęli Komitet Biologii Organizmalnej PAN, Fundacja Biodiversitatis oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Konferencję otworzył referat plenarny pt. „Fascinating world of aeromycology” wygłoszony przez prof. dr hab. Małgorzatę Jędryczkę (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu). Całość konferencji podzielono na sześć sesji poświęconych różnym działom mykologii, w ramach których wygłoszono łącznie 49 referatów i przedstawiono 13 posterów multimedialnych. Młodzi badacze przedstawiali często po raz pierwszy swoje badania, pierwsze prezentacje i plakaty. Starsi uczestnicy – doktoranci, pokazali wyniki prawie zakończonych badań i dalsze swoje plany badawcze. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie naukowi mogli zabierać głos i zadawać pytania poprzez opcję „chat”, a ponadto do dyspozycji uczestników były specjalne „wirtualne pokoje” dla dyskusji kuluarowych otwarte po każdej z sesji. Ostatniego dnia konferencji dr hab. Anna Biedunkiewicz przedstawiła referat pt. „Poradnik młodego naukowca, czyli jak się przygotować do wystąpienia na konferencji”.
Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego przyznała nagrody główne i wyróżnienia za prezentacje referatowe i posterowe w każdej z sesji:

Biologia i ekologia
nagroda główna: Maria Majchrowska; wyróżnienia: Luiza Dawidowicz i Paweł Czachura
Mykologia medyczna
nagroda główna: Blanka Sokołowska; wyróżnienie: Klaudyna Spychała
Grzyby w interakcjach
nagroda główna: Igor Siedlecki; wyróżnienia: Krzysztof Stawrakakis i Zofia Mencwel
Grzyby patogeniczne
nagroda główna: Beniamin Abramczyk; wyróżnienie: Adriana Twardawska
Genetyka i genomika
nagroda główna: Zuzanna Błocka; wyróżnienie: Szymon Ławicki
Grzyby w biotechnologii i przemyśle
nagroda główna: Jan Lazur; wyróżnienia: Marta Nowak i Grzegorz Ostrowski
Nagrodą publiczności uczestnicy konferencji (w głosowaniu internetowym) wyróżnili dwie osoby: Blankę Sokołowską i Beniamina Abramczyka.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne przyznało Wojciechowi Wysoczańskiemu swoją nagrodę dla członka-uczestnika MycoRise Up!
Książka abstraktów i informacje o obu edycjach konferencji dostępne są na stronie https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja.
Podsumowując, to była udana konferencja. Mimo obrad online było „czuć’ pasję studentów i doktorantów do badań naukowych, w których kluczową rolę odgrywają grzyby. Wartością dodaną są nowe interakcje, tym razem nie między grzybami, roślinami i zwierzętami, ale między doświadczonymi i młodszymi badaczami.  
Konferencja jest cykliczna. zapraszamy za rok!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – podsumowanie została wyłączona