Relacja z 11th International Mycological Congress

Sobota, ostatni dzień Kongresu, przebiegła pod znakiem podsumowań i pożegnań. Podczas ceremonii zamknięcia wręczone zostały nagrody za najlepsze postery i prezentacje. Wręczono także medale za największe osiągnięcia w światowej mykologii, które otrzymali John Taylor oraz Salomon Bartnicki-Garcia. Ogłoszono, że następny 12th International Mycological Congress odbędzie się w Amsterdamie w dniach 25-29 lipca 2022 roku. Organizatorzy zaprosili też wszystkich uczestników do udziału w przyszłorocznym 18th Congress of European Mycologists, który będzie się odbywał w Warszawie i Białowieży. Walne zgromadzenie członków IMA przegłosowało zmiany w statucie organizacji oraz „rozdziale F” kodu nomenklatury algologicznej, mykologicznej i botanicznej. Na koniec poznaliśmy nowego prezydenta IMA. Przez kolejne cztery lata funkcję tę będzie pełnił prof. dr Wieland Meyer (The University of Sydney, Australia).

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

W piątek mieliśmy okazję wysłuchać szeregu wykładów dotyczących m.in. relacji bakterii z grzybami, ochrony grzybów oraz ich ekologii. Na wieczornej sesji posterowej zaprezentowaliśmy wyniki dotyczące różnorodności grzybów izolowanych z mrówek, zastosowaniu metod sekwencjonowania nowej generacji do badań archeologicznych oraz wykorzystywaniu różnych źródeł węgla przez jedne z pierwszych grzybów w środowisku lądowym.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Czwartkowy program Kongresu nie przewidywał sesji plenarnych, a w całości został poświęcony sesji nomenklatorycznej. Po raz pierwszy w historii mykolodzy z całego świata mieli możliwość samodzielnie (a nie jak wcześniej podczas International Botanical Congress) wprowadzać zmiany w dotyczącym grzybów „rozdziale F” międzynarodowego kodu nomenklatury grzybów, glonów i roślin (The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants). Podczas kilkugodzinnych obrad, uczestnicy odrzucili zgłoszony przed Kongresem postulat zezwalający na opisywanie nowych gatunków jedynie w oparciu o sekwencje DNA. Dalsze prace nad tym tematem zostały skierowane do specjalnie powołanej w tym celu komisji. Podczas obrad zgodzono się, natomiast, na wprowadzenie nowej rekomendacji, pozwalającej na cytowanie nazw w sposób, gdzie zamiast autora nazwy podaje się numer MycoBank lub IndexFungorum pod jakim nazwa została zarejestrowana i można ją stosować wg wzorca: Psychronectria hyperantarctica [#821598]. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach będzie można wkrótce znaleźć na łamach czasopisma IMA Fungus, gdzie pojawi się szczegółowa relacja z posiedzenia.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Dzień trzeci kongresu to dla nas dzień nawiązywania kontaktów. Wśród uczestników jest szereg osób zaproszonych na odbywający się w Polsce w przyszłym roku XVIII Kongres Europejskich Mykologów. Naszym celem było poznanie osób, które zgodziły się przyjechać do Polski jako organizatorzy sesji oraz mówcy plenarni. Wiele innych osób zapraszaliśmy na nasz kongres. Udało się otrzymać obietnicę od Keitha Seiferta – obecnego szefa IMA, że ostatniego dnia kongresu pokaże slajd zapraszający do przyjazdu na XVIII CEM. Wczoraj prezentowaliśmy też postery – o rozszerzaniu się zasięgu Aureoboletus projectellus w Europie, o interakcjach mrówek i grzybów w strefie klimatu umiarkowanego oraz o nowych odkryciach związanych z filogenezą Pyxidiophorales i Laboulbeniales.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

W pierwszym dniu Kongresu uczestnicy mogli brać udział w 12 sesjach wykładowych, dwóch sesjach posterowych, 2 wykładach plenarnych oraz debacie o ewentualnej możliwości opisu nowego gatunku na podstawie sekwencji DNA stanowiącej typ nomenklatoryczny. Sesje obejmowały między innymi następujące tematy: Fungal and fungal enzymes for a more sustainable world, Membrane dynamics in fungal cells, Molecular mechanisms of human fungal pathogenesis, Evolution of lichenization in the Basidiomycota oraz sesję, która zebrała największe grono słuchaczy: Bringing the dark taxa into the the light – prospocts and challenges. Najdłużej oklaskiwanym mówcą był profesor Uniwersytetu Berkeley – Thomas Bruns, który wygłosił wykład: Experimental fungal communities: Tools for testing theory and determining mechanisms. Sala w której odbywała się debata o zmianie zapisów kodu nomenklatury pękała w szwach. Za przyjęciem możliwości opisu wirtualnych gatunków znanych tylko z sekwencji między innymi był Henrik Nilsson, przeciw – Mark Stadler.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Szanowni Państwo,
Pragniemy przez kilka dni wprowadzać Państwa w to co dzieje się obecnie w San Juan, Puerto Rico. Wczoraj oficjalnie rozpoczął się 11 kongres International Mycological Association.
Na wyspę przybyło około 2000 osób z całego świata, choć z naszego regionu Europy reprezentacja jest niewielka.
Wykład plenarny inaugurujący kongres wygłosiła Paola Bonfante  opowiadając o układzie symbiotycznym Candidatus Glomeribacter gigasporarum-GigasporaLotus.
Dziś odbędzie się sesja taksonomiczna podejmując między innymi zagadnienie: czy można opisać gatunek poprzez sekwencję charakterystyczną, nie mając wiedzy o żywym organizmie. Polska jest reprezentowana przez zespół z Warszawy w składzie: Julia Pawłowska, Alicja Okrasińska, Łukasz Istel, Michał Gorczak, Igor Siedlecki, Marta Wrzosek oraz Marcina Kotowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Julia i Alicja uczestniczyły w niedzielę  warsztatach dotyczących interakcji grzybów i bakterii, Michał Gorczak zaś w warsztatach z taksonomii workowców.
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk”

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z III Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” [pobierz plik pdf]. Zdjęcia ze spotkania można też obejrzeć na stronie: http://www.kul.pl/28-06-2018-metagenomy-roznych-srodowisk-iii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne,gal_16786.html.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” została wyłączona

Dyskusja: Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach czasopisma IMA Fungus [pobierz plik pdf] , w związku z planowaną Fungal Nomenclatiure Session, która odbędzie się podczas 11th International Mycological Congress w lipcu br.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dyskusja: Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa została wyłączona

Mykologia medyczna – NOWY PODRĘCZNIK

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się podręcznik Mykologia medyczna pod redakcją Pani Profesor Alicji Kurnatowskiej oraz Pana Profesora Piotra Kurnatowskiego [link do strony wydawnictwa].

Podręcznik przygotowany przez nauczycieli akademickich różnych specjalności, zajmujących się problemami mykologii medycznej u ludzi i zwierząt, adresowany jest zarówno do studentów (kierunki medyczne i biologiczne), jak i do lekarzy medycyny i weterynarii różnych specjalności, a także innych pracowników służby zdrowia. Publikacja spełni swoje zadanie, jeżeli przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat chorób ludzi i zwierząt, których czynnikami etiologicznymi są grzyby, wpłynie na ich zwiększoną częstość wykrywania, a tym samym zwalczania; uświadomi zagrożenia, jakie stanowią grzybice i wywoła dyskusję wśród adresatów książki.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Mykologia medyczna – NOWY PODRĘCZNIK została wyłączona

Zapraszamy na X Dni Różnorodności Biologicznej, Polanów

Nadleśnictwo Polanów zaprasza na X Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie, które odbędą się w dniach 13-15 czerwca 2018 r. Zaproszenie do pobrania [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na X Dni Różnorodności Biologicznej, Polanów została wyłączona