Zapraszamy do udziału w konferencji MycoRise Up!

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konferencji MycoRise Up! Konferencja odbywać się będzie 19-20 kwietnia 2019 roku w Stacji Terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Spale. Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w konferencji MycoRise Up! została wyłączona

Sprawozdanie z sesji terenowej PTMyk w Puszczy Boreckiej

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z relacją z tegorocznej, VII Sesji Terenowej PTMyk w Puszczy Boreckiej, przygotowaną przez przedstawicielki sekcji RiOG [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Możliwość komentowania Sprawozdanie z sesji terenowej PTMyk w Puszczy Boreckiej została wyłączona

kick-off european basidiomycete working group

Dear all,

I am happy to announce that this year, at the 6th of December, there will be the initiation of a European Mushroom Working Group, in Vilnius, Lithuania. The working group will be established under the umbrella of EUVRIN. EUVRIN is the European Vegetable Research Institutes Network, consisting of voluntary members from research institutes, research departments and R&D divisions that specialize in research, development and extension of vegetable production.

Why this working group, why EUVRIN and who should participate?

A) A working group.
We do know that research on basidiomycetous fungi takes place over a wide range of different and mostly unconnected disciplines. Consequently, we don’t know the extent of research on basidiomycetes in Europe (which institutes, which research, which countries). This makes it hard to estimate the contributions of this research to the public interests, national and international agendas, and the European industries. In other words, few people recognize the cumulative potential of research on basidiomycetes, nobody can clearly show it, and nobody can use it. By starting a European working group that represents all types of research on basidiomycetes, this potential can be identified, demonstrated, mobilized, and fortified.

B) EUVRIN.
EUVRIN offers an infrastructure for European working groups of researchers of any kind, on vegetables. Edible mushrooms are quite often viewed as ‚vegetables’, and arguably represent the most visible aspect of basidiomycetes to the general public. By using mushrooms as a figurehead for all research on basidiomycetes, we have the unique opportunity to build a European basidiomycete platform within an already existing network.

C) Participants.
At this moment, the exact scope of the Mushroom Working Group remains to be defined. We believe that anyone involved in work that touches on basidiomycetes, their derivatives, or their applications, can be a partner of interest. By breaking discipline-barriers and connecting researchers of all kinds with industries and public institutions we hope to enforce and speed up developments in basidiomycete research. Identification of new resources, mutual problems, and overlapping applications, can help to define accurate and broadly supported research targets. This will increase possibilities, the impact, and the implementation of new applications for basidiomycetes at a European level.

As I am certain I did not reach all possible interested people by far, I kindly ask you to forward this message within your networks, to anyone that might be interested. For those who consider to participate in the kick-off meeting, please contact euvrin@gmail.com for registering.

Sincerely,

Arend van Peer.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania kick-off european basidiomycete working group została wyłączona

Zaproszenie na warsztaty „Grzyby i pasożyty Ośrodkowego Układu Nerwowego”

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Sekcja Mykologii Medycznej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego zapraszają studentów kierunków medycznych na warsztaty praktyczn „Grzyby i pasożyty Ośrodkowego Układu Nerwowego”. Warsztaty odbędą się 24 listopada 2018r. w Zakładzie Diagnostyki i Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic, Katedry Biologii i Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Więcej informacji w załączniku [pobierz plik docx].

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na warsztaty „Grzyby i pasożyty Ośrodkowego Układu Nerwowego” została wyłączona

Spotkania Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB

Zapraszamy do udziału w spotkaniach Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB. Program spotkań na nadchodzący semestr znajduje się w załączniku [pobierz plik pdf].

Opublikowano Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Możliwość komentowania Spotkania Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Sobota, ostatni dzień Kongresu, przebiegła pod znakiem podsumowań i pożegnań. Podczas ceremonii zamknięcia wręczone zostały nagrody za najlepsze postery i prezentacje. Wręczono także medale za największe osiągnięcia w światowej mykologii, które otrzymali John Taylor oraz Salomon Bartnicki-Garcia. Ogłoszono, że następny 12th International Mycological Congress odbędzie się w Amsterdamie w dniach 25-29 lipca 2022 roku. Organizatorzy zaprosili też wszystkich uczestników do udziału w przyszłorocznym 18th Congress of European Mycologists, który będzie się odbywał w Warszawie i Białowieży. Walne zgromadzenie członków IMA przegłosowało zmiany w statucie organizacji oraz „rozdziale F” kodu nomenklatury algologicznej, mykologicznej i botanicznej. Na koniec poznaliśmy nowego prezydenta IMA. Przez kolejne cztery lata funkcję tę będzie pełnił prof. dr Wieland Meyer (The University of Sydney, Australia).

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

W piątek mieliśmy okazję wysłuchać szeregu wykładów dotyczących m.in. relacji bakterii z grzybami, ochrony grzybów oraz ich ekologii. Na wieczornej sesji posterowej zaprezentowaliśmy wyniki dotyczące różnorodności grzybów izolowanych z mrówek, zastosowaniu metod sekwencjonowania nowej generacji do badań archeologicznych oraz wykorzystywaniu różnych źródeł węgla przez jedne z pierwszych grzybów w środowisku lądowym.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Czwartkowy program Kongresu nie przewidywał sesji plenarnych, a w całości został poświęcony sesji nomenklatorycznej. Po raz pierwszy w historii mykolodzy z całego świata mieli możliwość samodzielnie (a nie jak wcześniej podczas International Botanical Congress) wprowadzać zmiany w dotyczącym grzybów „rozdziale F” międzynarodowego kodu nomenklatury grzybów, glonów i roślin (The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants). Podczas kilkugodzinnych obrad, uczestnicy odrzucili zgłoszony przed Kongresem postulat zezwalający na opisywanie nowych gatunków jedynie w oparciu o sekwencje DNA. Dalsze prace nad tym tematem zostały skierowane do specjalnie powołanej w tym celu komisji. Podczas obrad zgodzono się, natomiast, na wprowadzenie nowej rekomendacji, pozwalającej na cytowanie nazw w sposób, gdzie zamiast autora nazwy podaje się numer MycoBank lub IndexFungorum pod jakim nazwa została zarejestrowana i można ją stosować wg wzorca: Psychronectria hyperantarctica [#821598]. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach będzie można wkrótce znaleźć na łamach czasopisma IMA Fungus, gdzie pojawi się szczegółowa relacja z posiedzenia.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

Dzień trzeci kongresu to dla nas dzień nawiązywania kontaktów. Wśród uczestników jest szereg osób zaproszonych na odbywający się w Polsce w przyszłym roku XVIII Kongres Europejskich Mykologów. Naszym celem było poznanie osób, które zgodziły się przyjechać do Polski jako organizatorzy sesji oraz mówcy plenarni. Wiele innych osób zapraszaliśmy na nasz kongres. Udało się otrzymać obietnicę od Keitha Seiferta – obecnego szefa IMA, że ostatniego dnia kongresu pokaże slajd zapraszający do przyjazdu na XVIII CEM. Wczoraj prezentowaliśmy też postery – o rozszerzaniu się zasięgu Aureoboletus projectellus w Europie, o interakcjach mrówek i grzybów w strefie klimatu umiarkowanego oraz o nowych odkryciach związanych z filogenezą Pyxidiophorales i Laboulbeniales.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona

Relacja z 11th International Mycological Congress

W pierwszym dniu Kongresu uczestnicy mogli brać udział w 12 sesjach wykładowych, dwóch sesjach posterowych, 2 wykładach plenarnych oraz debacie o ewentualnej możliwości opisu nowego gatunku na podstawie sekwencji DNA stanowiącej typ nomenklatoryczny. Sesje obejmowały między innymi następujące tematy: Fungal and fungal enzymes for a more sustainable world, Membrane dynamics in fungal cells, Molecular mechanisms of human fungal pathogenesis, Evolution of lichenization in the Basidiomycota oraz sesję, która zebrała największe grono słuchaczy: Bringing the dark taxa into the the light – prospocts and challenges. Najdłużej oklaskiwanym mówcą był profesor Uniwersytetu Berkeley – Thomas Bruns, który wygłosił wykład: Experimental fungal communities: Tools for testing theory and determining mechanisms. Sala w której odbywała się debata o zmianie zapisów kodu nomenklatury pękała w szwach. Za przyjęciem możliwości opisu wirtualnych gatunków znanych tylko z sekwencji między innymi był Henrik Nilsson, przeciw – Mark Stadler.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Relacja z 11th International Mycological Congress została wyłączona