Książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” do pobrania w wersji pdf

Zachęcamy do pobrania książki „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” pod redakcją Anny Kujawy, Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej, Izabeli Kałuckiej [pobierz plik pdf na licencji CC BY-NC-ND 4.0]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” do pobrania w wersji pdf została wyłączona

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, w ramach projektu Preludium Bis 2 w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Tytuł projektu/tematyka badawcza:  Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne (The role of the metabolic, morphological and genetic properties of Neosartorya spp. fungi in shaping their resistance to preservatives, chemicals and natural plant extracts).
Link do strony z informacją o rekrutacji oraz możliwością złożenia dokumentów:
strona po polsku: https://www.ipan.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-2021/
strona po angielsku: https://www.ipan.lublin.pl/en/doctoral-schools/rekrutacja-2021/
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. dr hab. Magdaleną Frąc (e-mail: m.frac@ipan.lublin.pl).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, w ramach projektu Preludium Bis 2 w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN została wyłączona

MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – podsumowanie

MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – druga edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego dla młodych badaczy biologii, ekologii, ewolucji, genetyki i genomiki grzybów oraz ich wykorzystania w biotechnologii, ochronie środowiska i w medycynie odbyła się w dniach 23-25 kwietnia tego roku. Obrady odbywały się online na platformie ClickMeeting (obsługiwanej technicznie przez stowarzyszenie Cyfrowy Dialog). W konferencji wzięło udział 70 studentów z 22 różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz po jednej osobie z Indii i Peru.
Współorganizatorem konferencji był Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a przewodniczącą siedmioosobowego Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Monika Urbaniak. Sześcioosobowemu Komitetowi Naukowemu przewodniczyła dr hab. Anna Biedunkiewicz (UWM, Olsztyn), a w jego skład weszli: dr Mariusz Dyląg (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN, Poznań), prof. dr hab. Marlena Lembicz (UAM, Poznań), dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN (ID PAN Kórnik), dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ (UŁ, Łódź).  Patronat nad konferencją objęli Komitet Biologii Organizmalnej PAN, Fundacja Biodiversitatis oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Konferencję otworzył referat plenarny pt. „Fascinating world of aeromycology” wygłoszony przez prof. dr hab. Małgorzatę Jędryczkę (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu). Całość konferencji podzielono na sześć sesji poświęconych różnym działom mykologii, w ramach których wygłoszono łącznie 49 referatów i przedstawiono 13 posterów multimedialnych. Młodzi badacze przedstawiali często po raz pierwszy swoje badania, pierwsze prezentacje i plakaty. Starsi uczestnicy – doktoranci, pokazali wyniki prawie zakończonych badań i dalsze swoje plany badawcze. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie naukowi mogli zabierać głos i zadawać pytania poprzez opcję „chat”, a ponadto do dyspozycji uczestników były specjalne „wirtualne pokoje” dla dyskusji kuluarowych otwarte po każdej z sesji. Ostatniego dnia konferencji dr hab. Anna Biedunkiewicz przedstawiła referat pt. „Poradnik młodego naukowca, czyli jak się przygotować do wystąpienia na konferencji”.
Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego przyznała nagrody główne i wyróżnienia za prezentacje referatowe i posterowe w każdej z sesji:

Biologia i ekologia
nagroda główna: Maria Majchrowska; wyróżnienia: Luiza Dawidowicz i Paweł Czachura
Mykologia medyczna
nagroda główna: Blanka Sokołowska; wyróżnienie: Klaudyna Spychała
Grzyby w interakcjach
nagroda główna: Igor Siedlecki; wyróżnienia: Krzysztof Stawrakakis i Zofia Mencwel
Grzyby patogeniczne
nagroda główna: Beniamin Abramczyk; wyróżnienie: Adriana Twardawska
Genetyka i genomika
nagroda główna: Zuzanna Błocka; wyróżnienie: Szymon Ławicki
Grzyby w biotechnologii i przemyśle
nagroda główna: Jan Lazur; wyróżnienia: Marta Nowak i Grzegorz Ostrowski
Nagrodą publiczności uczestnicy konferencji (w głosowaniu internetowym) wyróżnili dwie osoby: Blankę Sokołowską i Beniamina Abramczyka.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne przyznało Wojciechowi Wysoczańskiemu swoją nagrodę dla członka-uczestnika MycoRise Up!
Książka abstraktów i informacje o obu edycjach konferencji dostępne są na stronie https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja.
Podsumowując, to była udana konferencja. Mimo obrad online było „czuć’ pasję studentów i doktorantów do badań naukowych, w których kluczową rolę odgrywają grzyby. Wartością dodaną są nowe interakcje, tym razem nie między grzybami, roślinami i zwierzętami, ale między doświadczonymi i młodszymi badaczami.  
Konferencja jest cykliczna. zapraszamy za rok!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – podsumowanie została wyłączona

Książka abstraktów z konferencji MycoRise Up! dostępna on-line

Zachęcamy do zapoznania się z książką abstraktów z ogólnopolskiej konferencji mykologicznej dla studentów i doktorantów „MycoRise Up! Młodzi w mykologii”, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2021 roku [pobierz plik pdf].

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Książka abstraktów z konferencji MycoRise Up! dostępna on-line została wyłączona

Ukazała się książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”

Monografia Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne, którą Polskie Towarzystwo Mykologiczne objęło patronatem, została już wydrukowana. Wydawcą jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (www.isrl.poznan.pl).
Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie (512 str.) dotyczące chronionych w Polsce gatunków grzybów. Monografia zawiera fotografie i opisy owocników wszystkich (117) gatunków chronionych, krytyczną analizę ich rozmieszczenia w Polsce, określenie zagrożeń dotyczących poszczególnych gatunków i rekomendacje działań ochronnych. Książka jest wynikiem pracy 20. autorów z różnych polskich ośrodków akademickich oraz mykologów-amatorów. Jest ona kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym teoretyków i praktyków mających bezpośredni wpływ na ochronę różnorodności przyrodniczej Polski.

Przygotowanie i druk książki zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka – dofinansowanie monografii naukowych (umowa nr DNM/SP/468952/2020), a także przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne w związku z realizacją jego celów statutowych.

Autorzy wyrażają wdzięczność Panom Profesorom Stefanowi Friedrichowi i Andrzejowi Grzywaczowi za wnikliwą recenzję przedwydawniczą. Autorzy bardzo dziękują również polskim i zagranicznym autorom zdjęć, które bardzo wzbogaciły książkę, a także Instytutowi Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za udostępnienie podkładu mapowego wykorzystanego do przedstawienia rozmieszczenia gatunków w Polsce.
Osoby zainteresowane książką proszone są o kontakt z Anną Kujawą (e-mail: annakuja@poczta.onet.pl).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ukazała się książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” została wyłączona

„Clavarioid Fungi in Italy”

„Dear friends and colleagues,
after many years of study and work, our monograph on “Clavarioid Fungi in Italy” is finally being published by the A.M.B.
The Monograph deals with 199 taxa of clavarioid fungi. Each species is fully described, the description including plenty of macro- and micromorphological details, and is lavishly illustrated with beautiful colour photographs of basidiomes in habitat and of their microanatomical features. Each description concludes with useful taxonomic and nomenclatural notes and with suggestions on how to separate the species described from their closest allies. In addition to morphological data, many description sheets also provide the results derived from the study of DNA sequence data.
We have made all efforts to offer an „easy” work for mushroom enthusiasts, but at the same time of high scientific content; therefore, it is suitable for both the general public and those who look for an in-depth study on the subject in order to keep abreast of the latest developments in the field.
We hope this may arouse your interest and spur you to pre-order a copy of the monograph or, in any case, to publicize the work among your friends and acquaintances.
The pre-ordering period expires on June 30, 2021.
Thank you very much for your cooperation.
Best wishes
Paolo Franchi and Mauro Marchetti
P.S. We enclose the illustrative poster of the work.
For pre-orders, please, get in touch with the AMB Trento office (e-mail: amb@ambbresadola.it)”

More information

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Clavarioid Fungi in Italy” została wyłączona

Zapraszamy na wykład Sekcji Mykologia Medyczne Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Szanowni Państwo,

W imieniu dr hab. Anny Biedunkiewicz- Przewodniczącej Sekcji Mykologia Medyczna, zapraszamy na czwarte webinarium, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 18.00,
podczas którego referat pt. „Przeciwstarzeniowe substancje czynne w kulturach mycelialnych grzybów nadrewnowych” wygłosi Pani dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja, z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pobierz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na wykład Sekcji Mykologia Medyczne Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została wyłączona

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk związanej z projektem NCN OPUS pt. „Struktura genetyczna populacji oraz wpływ potencjalnie inwazyjnych gatunków grzybów niepatogenicznych na rodzime ekosystemy”

Więcej szczegółów…

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk związanej z projektem NCN OPUS pt. „Struktura genetyczna populacji oraz wpływ potencjalnie inwazyjnych gatunków grzybów niepatogenicznych na rodzime ekosystemy” została wyłączona

Spotkanie poznańskiej sekcji mykologicznej PTB

W imieniu prof. dr hab. Marleny Lembicz serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie 26 maja o godzinie 18.00. Link do spotkanie poniżej.  Spotkanie uruchomione będzie o godzinie 17.45. 
Referat powie Pan dr hab. Błażej Gierczyk, prof. UAM. 

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=277fd15f-814a-4e06-852a-7a349c6f870b&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092&threadId=19_a029f4ab580a47f6ade5337cd1a0e99a@thread.tacv2&messageId=1621966361673&language=pl-PL

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie poznańskiej sekcji mykologicznej PTB została wyłączona

Zapraszamy na wykład pt. „Speleomykologia – życie w jaskiniach „okiem” mykologa”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na wykład pt. „Speleomykologia – życie w jaskiniach „okiem” mykologa” została wyłączona