Pierwsze czasopismo grzybiarskie w Polsce – Grzyboteka

Kilka dni temu ukazał się trzeci numer nowego czasopisma, którego celem jest szerokie popularyzowanie wiedzy o grzybach. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zbierających grzyby w celach kulinarnych, jak też zainteresowanych wiedzą o grzybach medycznych, o uprawie grzybów, o interesujących grzybowych miejscach i gatunkach. Zawiera wywiady z mykopasjonatami z Polski i spoza jej granic. Zainteresowani kulinarnym wykorzystaniem grzybów znajdą tu nietuzinkowe i nieoczywiste przepisy na grzybowe potrawy. 
Zapraszamy na stronę czasopisma (https://grzyboteka.org/), na której też można zakupić zarówno bieżący numer, jak i archiwalne  w wersji cyfrowej i papierowej.
W imieniu grona redakcyjnego GRZYBOTEKI 
Anna Kujawa

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsze czasopismo grzybiarskie w Polsce – Grzyboteka została wyłączona

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w 61. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej, który odbędzie się stacjonarnie w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251) 14 czerwca 2024 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Zagrożenia pasożytami i grzybami w XXI wieku”.

Formularz zgłoszenia oraz wzór streszczenia mogą Państwo pobrać poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA [Word]
WZÓR STRESZCZENIA [Word]

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 61. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie udziału, czynnego lub biernego do 15.04.2024, poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeń na adres e-mail: dkpl@umed.lodz.pl. W przypadku czynnego udziału prosimy także o nadesłanie, wraz z formularzem zgłoszenia, krótkiego streszczenia planowanego wystąpienia przygotowanego zgodnie z dołączonym wzorem.

Jak zawsze językiem wykładowym konferencji jest język polski.

Organizatorzy zaznaczają, że liczba uczestników biernych jest ograniczona. Informujemy także, że uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie we własnym zakresie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w 61. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej, który odbędzie się stacjonarnie w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251) 14 czerwca 2024 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Zagrożenia pasożytami i grzybami w XXI wieku”. została wyłączona

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursach dokształcających organizowanych przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w ramach kursów dokształcających organizowanych przez Instytut Botaniki UJ.
Niezbędne informacja można znaleźć pod linkiem:https://ib.uj.edu.pl/studia/kursy-doksztalcajace

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do wzięcia udziału w kursach dokształcających organizowanych przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego została wyłączona

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW Rogowie zaprasza do udziału w 18 konferencji z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie.

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi:

JAK, GDZIE I DLACZEGO WYZNACZAĆ OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO I WAŻNE SPOŁECZNIE?
Konferencja ma charakter otwarty. Poświęcona jest wskazaniu i wzmocnieniu ochrony obszarów przyrodniczo-cennych i ważnych społecznie. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, prywatnych i instytucjonalnych zarządców lasów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody w lasach.

Termin: 16-17 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://cepl.sggw.edu.pl/18_amop/

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW Rogowie zaprasza do udziału w 18 konferencji z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie. została wyłączona

Zmiana terminu spotkania. Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

W związku z pokryciem się terminu naszych cyklicznych spotkań z webinarium Polskiego Towarzystwa Botanicznego, zmieniliśmy datę aby zainteresowani mogli uczestniczyć w obu wydarzeniach.
Webinarium odbędzie się 22 lutego 2024 (czwartek) o godzinie 18.00 na platformie MS Teams. Wykład pt. ,,Co łączy ze sobą drożdże, śledzie i człowieka?” – wygłosi dr Kamila Kulesza z Katedry Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Plakat PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zmiana terminu spotkania. Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została wyłączona

IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, połączonej z Walnym Zgromadzeniem PTMyk. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2024 roku w Lublinie. Organizatorami tegorocznej Konferencji są Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II” – nr projektu KONF/SP/0166/2023/01 – kwota dofinansowania 137 800,00 zł, całkowita wartość projektu 153 800,00 zł.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach:

KOMUNIKAT I
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I została wyłączona

Polskie Towarzystwo Mykologiczne partnerem w projekcie FunDive finansowanym przez Biodiversa+ European Biodiversity Partnership

1 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu „BiodivMon – Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”, w ramach którego naukowcy mogli ubiegać się o finansowanie trzyletnich międzynarodowych projektów badawczych. Wśród trzydziestu trzech nagrodzonych projektów jest sześć prowadzonych przez zespoły z Polski, w tym  FunDive: Monitorowanie i mapowanie różnorodności grzybów na potrzeby ochrony przyrody, którego partnerem jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup organizmów na ziemi o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania większości ekosystemów. Pomimo ich ogromnego znaczenia przez lata były  pomijane w pracach monitoringowych i działaniach na rzecz ochrony przyrody. Głównym celem naszego projektu jest wypracowanie wspólnych europejskich standardów monitoringowych i integracja danych o różnorodności biologicznej grzybów na poziomie międzynarodowym, tak aby umożliwić uwzględnienie tej grupy organizmów przy tworzeniu przepisów o ochronie przyrody.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Polskie Towarzystwo Mykologiczne partnerem w projekcie FunDive finansowanym przez Biodiversa+ European Biodiversity Partnership została wyłączona

VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” – komunikat II

Została otwarta rejestracja na VIII edycję Ogólnopolskiego Sympozjum „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 20224 w Lublinie.

Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

Poniżej wstawiamy II Komunikat Konferencyjny, który uwzględnia szczegółowe informacje dotyczące konferencji, a także kartę zgłoszeniową (Załącznik 1) oraz wzór streszczenia (Załącznik 2).

Zachęcamy do odwiedzenia profilu konferencji na FACEBOOKU oraz strony internetowej konferencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji metagenomy2024@kul.pl.

Komunikat II
Załącznik 1
Załącznik 2

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” – komunikat II została wyłączona

8 stycznia 2024 roku, w wieku 79 lat odeszła dr Barbara Sadowska, mykolog.

Pani Basia była zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, na etacie naukowo-technicznym. Przez wiele lat pracowała w Ogrodzie Botanicznym UW, a następnie w Zielniku Wydziału Biologii, w Alejach Ujazdowskich 4, porządkując i inwentaryzując zbiory mykologiczne Zielnika i opracowując zbiory danych.

 Pracę doktorską, poświęconą grzybom z rodziny Coprinaceae napisała pod kierunkiem prof. Aliny Skirgiełło. Była uznana za specjalistkę w dziedzinie grzybów koprofilnych i gatunków halucynogennych występujących w Polsce. Była w Polsce, a może również na świecie, jedyną badaczką, która osobiście sprawdzała na sobie działanie związków wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Coprinuss.l., Psilocybe czy Panaeolus. Swoje doświadczenia wg. prof. Łukasza Łuczaja opisała w artykule w piśmie „Higiena Polska” choć cytacja ta nie jest pewna.  Była członkiem zespołu badawczego inwentaryzującego mykobiotę w wybranym oddziale Białowieskiego Parku Narodowego w ramach programu CRYPTO. Program Crypto był bezprecedensowym działaniem badawczym, zrzeszającym specjalistów od różnych grup taksonomicznych, którzy pod kierunkiem prof. Wiesława Mułenko i prof. Janusza Falińskiego stworzyli referencyjną bazę danych biologicznych. Jest współautorką książeczki pt. Grzyby halucynogenne Polski, wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach jako rezultat prac międzynarodowej sieci badawczej poświęconej badaniu grzybów halucynogennych Polski i krajów ościennych. ( Wrzosek M., Sadowska B. 2005. Grzyby halucynogenne Polski, identyfikacja, wpływ na organizm ludzki. Wydawnictwo INWARZ.) Należała do sekcji mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dała się poznać jako serdeczna i pogodna koleżanka, zawsze uśmiechnięta, pomimo chorób z jakimi się borykała, a które częściowo były następstwem niezaleczonej boreliozy, której nabawiła się w czasie swoich licznych wyjazdów terenowych do Puszczy Białowieskiej.

Fot. Dr Barbara Sadowska w Zielniku Wydziału Biologii

Była oddana rodzinie, opiekując się przez wiele lat siostrą i matką.  Ostatnie lata spędziła w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym w Żyrardowie. Pochowana została 12.01.2024 na cmentarzu parafialnym dla miasta Piastowa w Gołąbkach.

Tekst: Marta Wrzosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 8 stycznia 2024 roku, w wieku 79 lat odeszła dr Barbara Sadowska, mykolog. została wyłączona

Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Diagnostyka zakażeń paznokci i skóry stóp” prowadzone przez członka PTMyk – dr. Pawła Krzyściaka

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Diagnostyka zakażeń paznokci i skóry stóp” prowadzone przez członka PTMyk – dr. Pawła Krzyściaka została wyłączona