Zapraszamy na Seminaria Biologii Lasu na Uniwersytecie Wrocławskim

Seminaria Biologii Lasu to otwarte, środowiskowe spotkania naukowe organizowane przez Pracownię Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie jesiennozimowym spotykamy się w czwartkowe popołudnia, by zapoznawać się z wynikami najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań.  Seminaria odbywają się we Wrocławiu, w Dużej Sali Wykładowej, ul. Sienkiewicza 21 (Muzeum Przyrodnicze). Początek – godzina 17:00.

Grafik spotkań [pobierz plik pdf].

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na Seminaria Biologii Lasu na Uniwersytecie Wrocławskim została wyłączona

19th Congress of European Mycologists we wrześniu 2023 w Turynie (Włochy)

W Białowieży własnie dobiegł końca 18. Kongres Mykologów Europejskich. Podczas spotkania ustalono, że następne spotkanie odbędzie się za 4 lata we wrześniu w Turynie (Włochy). Do zobaczenia!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 19th Congress of European Mycologists we wrześniu 2023 w Turynie (Włochy) została wyłączona

Wybory władz European Mycological Association

Podczas Walnego Zgromadzenia członków European Mycological Association w dn. 17.09.2019 r. dr hab. Izabela Kałucka została wybrana nowym Prezydentem European Mycological Association. Gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wybory władz European Mycological Association została wyłączona

Notatka z VIII Sesji Terenowej PTMyk

W dniach 4-9 sierpnia 2019 roku odbyła się VIII sesja terenowa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Wzięło w niej udział 14 osób, które dokonały wstępnego rozpoznania mykobioty rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego” (Pojezierze Olsztyńskie). Po oficjalnym zakończeniu sesji, badania w rezerwacie prowadziły jeszcze przez dwa dni – Panie: Grażyna Domian, Grażyna Naser i Barbara Kudławiec. Pani Grażyna Domian kontynuowała swoje badania aż do 20 sierpnia, poszerzając je dodatkowo o teren drugiego rezerwatu – „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce” . Mimo panującej w tym okresie suszy, w rezerwacie „Las Warmiński” zarejestrowano 810 notowań grzybów (oznaczono 249 gatunków), a w rezerwacie „Ostoja Bobrów” – 208 notowań (oznaczono 96 gatunków). Część zebranego materiału będzie jeszcze oznaczana. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział, twórczą atmosferę i zaangażo-wanie. Składamy również serdeczne podziękowania pomysłodawcom i gospodarzom tegorocznej sesji – zespołowi Pani Profesor Marii Dynowskiej. Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy w stronę Pana Dariusza Kubiaka, który służył wszelką pomocą w czasie naszego pobytu, niemal przez 24 godziny na dobę. Dziękujemy RDOŚ w Olsztynie za zgodę na badania w rezerwatach, Nadleśnictwom: Olsztyn, Nowe Ramuki, Stare Jabłonki, Kudypy i Jagiełek za zgodę na poruszanie się samochodami po drogach leśnych i gospodarzo-wi kwatery agroturystycznej CAMPDOR w Dorotowie, Panu Tomaszowi Florkowi, za dobre warunki do pracy i odpoczynku po niej.

Anna Kujawa i Barbara Kudławiec

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z pobytu i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa niektórych uczestników:

zdjęcia pana Piotra Grzesia: https://www.flickr.com/photos/143706538@N02/albums/72157710184741167

zdjęcia pani Grażyny Domian z rezerwatu „Las Warmiński”: https://photos.app.goo.gl/DS5rEbPjfdJeyDeaA

i z rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”: https://photos.app.goo.gl/otw2dM2aYN3bSWie8

zdjęcia pani Barbary Kudławiec: https://photos.app.goo.gl/uRStE3C8BdT2A1o56link

zdjęcia pani Anny Biedunkiewicz: https://photos.app.goo.gl/8UpRVL8qdhDL3t2r5

zdjęcia pana Artura Jeżewskiego: https://photos.app.goo.gl/HHg1dTm8LpZDWh536

Przed domkiem w Dorotowie (fot. Artur Jeżewski)

W terenie (fot. Dariusz Kubiak)

W pracowni (fot. Grażyna Domian)

Hericium coralloides (fot. Piotr Grześ)

Ramaria sp. (fot. Piotr Grześ)

Cordyceps militaris (fot. Grażyna Domian)

Pseudomerulius aureus (fot. Grażyna Domian)

Mycena viridimarginata (fot. Barbara Kudławiec)

Geastrum fimbriatum (fot. Barbara Kudławiec)

Hydnellum sp. (fot. Artur Jeżewski)

Ramaria sp. (fot. Artur Jeżewski)

Amanita phalloides (fot. Anna Biedunkiewicz)

Craterellus cornucopioides (fot. Anna Biedunkiewicz)

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Sekcja: Różnorodność i ochrona grzybów | Możliwość komentowania Notatka z VIII Sesji Terenowej PTMyk została wyłączona

IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” – komunikat III

Zachęcamy do zapoznania się z  trzecim komunikatem o IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” [pobierz plik pdf].
Informacje na jej temat mogą Państwo również znaleźć na stronie http://konferencja.gg.igr.poznan.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” – komunikat III została wyłączona

Wręczenie członkostwa honorowego PTMyk prof. Stanisławowi Bałazemu

6 lipca 2019 r. Cezary Tkaczuk (Sidlce) i Marta Wrzosek (Warszawa) mieli zaszczyt wręczyć Prof. Stanisławowi Bałazemu statuetkę sowy będącą symbolem honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Zarząd PTMYK uchwałą z dnia 8.12.2018 r. podjął decyzję o przyznaniu tej godności Profsorowi Bałazemu w uznaniu wkładu w rozwój mykologii w Polsce i pracę naukową szeroko wykraczającą poza ramy naszego kraju.

Prof. dr hab. Stanisłw Bałazy urodził sie 8 stycznia 1937 r. w Tarnówce, na terenie obecnej Ukrainy, ukończył studia w 1959 roku i obronił doktorat w 1965 w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Habilitację uzyskał w 1972 roku, a w 1990 tytuł profesora. Jego naukowa działalność obejmuje zakres badań dotyczących ochrony lasu, entomologii leśnej oraz entomopatologii. Połączeniem dwóch nurtów jego działalności było wykazanie ekologicznych funkcji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako ostoi grzybów patogennych dla bezkręgowców. Badania z zakresu kambio– i ksylofagów oraz towarzyszących im w żerowiskach drapieżców, pasożytów i patogenów zaowocowały wieloma publikacjami naukowymi z zakresu entomopatologii oraz wydaniem monografii poświęconej owadomorkowcom (Entomophthorales). Intensywna współpraca międzynarodowa Profesora oraz kontakty z badaczami polskimi zaowocowały imponująca liczbą artykulów oryginalnych i opracowań naukowych a także opisem około 30 gatunków grzybów nowych dla nauki – izolowanych z terenu Polski, Austrii, Francji i Rumunii. Do jego najbliższych współpracowników można zaliczyć prof. Bernarda Papieroka z Paryża oraz prof. Rudolfa Wegensteinera z Wiednia.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wręczenie członkostwa honorowego PTMyk prof. Stanisławowi Bałazemu została wyłączona

Zapraszamy na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”

Rejestracja na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”, którą współorganizujemy jako Nauka dla Przyrody, jest już otwarta. Drugi komunikat konferencyjny jest dostępny tutaj; wpis na naszej stronie (z linkami do obu komunikatów) – tutaj. Serdecznie zachęcam do zgłaszania się, jak również przekazywania dalej – zarówno w środowisku naukowym, jak i poza akademią – informacji o konferencji.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na konferencję „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody” została wyłączona

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez WSSE w Warszwie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-pt-lesne-inspiracje-5779.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym została wyłączona

Katalog grzybów Roztocza

Zachęcamy do zapoznania się z nową checklistą grzybów Roztocza, którą w całości można pobrać ze strony Towarzystwa [pobierz plik pdf].

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Katalog grzybów Roztocza została wyłączona

IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”

Zachęcamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”.

Szczególnie zachęcamy do udziału w sesji konferencyjnej pt. Bioróżnorodność roślin i ich patogenów, gdzie referat wiodący wygłosi: prof. dr hab. Magdalena Frąc z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Informacje na jej temat mogą Państwo również znaleźć na stronie http://konferencja.gg.igr.poznan.pl oraz w komunikacie II [pobierz plik pdf].

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany” została wyłączona