Ukazała się książka „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”

Monografia Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne, którą Polskie Towarzystwo Mykologiczne objęło patronatem, została już wydrukowana. Wydawcą jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (www.isrl.poznan.pl).
Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie (512 str.) dotyczące chronionych w Polsce gatunków grzybów. Monografia zawiera fotografie i opisy owocników wszystkich (117) gatunków chronionych, krytyczną analizę ich rozmieszczenia w Polsce, określenie zagrożeń dotyczących poszczególnych gatunków i rekomendacje działań ochronnych. Książka jest wynikiem pracy 20. autorów z różnych polskich ośrodków akademickich oraz mykologów-amatorów. Jest ona kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym teoretyków i praktyków mających bezpośredni wpływ na ochronę różnorodności przyrodniczej Polski.

Przygotowanie i druk książki zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka – dofinansowanie monografii naukowych (umowa nr DNM/SP/468952/2020), a także przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne w związku z realizacją jego celów statutowych.

Autorzy wyrażają wdzięczność Panom Profesorom Stefanowi Friedrichowi i Andrzejowi Grzywaczowi za wnikliwą recenzję przedwydawniczą. Autorzy bardzo dziękują również polskim i zagranicznym autorom zdjęć, które bardzo wzbogaciły książkę, a także Instytutowi Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za udostępnienie podkładu mapowego wykorzystanego do przedstawienia rozmieszczenia gatunków w Polsce.
Osoby zainteresowane książką proszone są o kontakt z Anną Kujawą (e-mail: annakuja@poczta.onet.pl).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.