Wyniki konkursów na najlepszy poster oraz referat podczas Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Komisja konkursowa w składzie Tomasz Leski, Szymon Zubek i Kamil Kędra postanowiła nagrodzić następujące referaty:
1. Aleksandra Rosa-Gruszecka (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Partnerzy trufli letniej Tuber aestivum Vittad.
2. Anna Muszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) – Ekologia grzybów z perspektywy genomu, genetyka w erze genomowej
3. Natalia Stokłosa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim
oraz wyróżnić następujące prezentacje:
– Katarzyna Góralska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – Grzyby potencjalnie chorobotwórcze w ziemi oraz piasku parków, boisk i piaskownic
– Marta Majewska (Uniwersytet Jagielloński) – Status mykoryzowy i obecność grzybowych endofitów korzeniowych u 37 gatunków roślin obcego pochodzenia w Europie
– Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski) – Przegląd nowych metod stosowanych do identyfikacji pleśniakowców (Mucorales)
– Marcin Pietras (Instytut Dendrologii PAN) – Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania
Komisja konkursowa w składzie Anna Krasowska, Krzysztof Grzywnowicz i Marta Wrzosek postanowiła nagrodzić następujące postery:
1. Kinga Plewa-Tutaj (Wyzsza Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu) – Bioróżnorodność potencjalnie alergogennych grzybów pleśniowych izolowanych z fermy drobiarskiej
2. Jolanta Tyburska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Wpływ uszkodzenia liści przez szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na mykoryzę kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.)
3. Urszula Świderska-Burek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Mikroskopijne grzyby podstawkowe (Basidiomycota) roślin naczyniowych w Tatrach
oraz wyróżnić następujące prace:
– Jakub Grzeszczuk – Charakterystyka wzrostu nowo wyizolowanego szczepu grzyba owadobójczego z rodzaju Gibellula na różnych podłożach mikrobiologicznych
– Jakub Suchodolski – Wpływ cieczy jonowych na fizjologię Candida albicans
– Kamil Kędra – Wymiar fraktalny D, jako miara fragmentacji populacji gatunków grzybów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Konferencja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.