Relacja z Warsztatów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

W dniach 24-28 września br. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Łodzi i Spale, odbyła się konferencja pod nazwą Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Pierwsze Warsztaty PTMyk miały charakter interdyscyplinarny łącząc różne dziedziny nauki związane z grzybami: mykologię, ekologię, mykologię medyczną i weterynaryjną, biotechnologię, genomikę, biomonitoring, itd.

Warsztaty, których gospodarzem był Uniwersytet Łódzki (Katedra Algologii i Mykologii) były współorganizowane przez 6 innych jednostek naukowych: 1) Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 3) Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, 4) Katedrę Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 5) Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 6) Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wśród współorganizatorów znalazły się również Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Konferencji patronowali: Komitet Ochrony Roślin PAN, Komitet Parazytologii PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, natomiast patronat medialny sprawowało Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miasta Łodzi w ramach grantu Współpraca z wyższymi uczelniami.

Udział w Warsztatach wzięło 169 osób, w tym zaproszeni goście, na czele z gościem specjalnym dr. Gregorym M. Muellerem (Chicago Botanic Garden, Illinois, USA, Chair of IUCN Specialist Group on Mushrooms, Brackets, and Puffballs, Species Survival Committee). Wykłady plenarne (13) wygłosili zaproszeni mówcy z 12 ośrodków w Polsce oraz z UŁ: m.in. Instytutu Biofizyki i Biochemii PAN, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Agrofizyki PAN, Instytutu Genetyki Roślin PAN, SGGW, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej. Obrady plenarne zakończyła debata środowiska mykologicznego poświęcona wypracowaniu standardów nauczania mykologii na wszystkich poziomach kształcenia oraz popularyzacji wiedzy o grzybach, niezwykle ważnej ze względu na mykofilię Polaków.

Kolejne dwa dni obrady toczyły się w Spale w ramach 8 sesji tematycznych, w ramach których wygłoszono łącznie 45 referatów. Referenci reprezentowali 29 jednostek naukowych. Sesja referatowa objęła 60 posterów.

Polskie Towarzystwo Mykologiczne przyznało nagrody za łącznie 6 miejsc w konkursie na najlepszy referat i najlepszy poster w grupie młodych pracowników nauki i studentów/doktorantów. Pozostałych 7 osób wyróżniono dyplomami.

Sesjom plenarnym i tematycznym towarzyszyło pięć rodzajów kursów szkoleniowych: I) Grzyby hydrosfery, II) Micromycetes w ochronie środowiska, III) Grzyby gasteroidalne, IV) Grzyby owadobójcze i V) Fungal Conservation – red listing, communicating, taking action.  W kursach tych wzięło łącznie udział 97 osób.

15 prac naukowych i przeglądowych przygotowanych w związku z prezentowanymi na Warsztatach referatami zostało opublikowanych w Folia Biologica et Oeocologica 10, 2014 pod redakcją merytoryczną dr Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej (Uniwersytet Łódzki) i dr Julii Pawłowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Zachęcamy także do zapoznania się z relacją: http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2014/WPTM.pdf.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Konferencja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.