IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, połączonej z Walnym Zgromadzeniem PTMyk. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2024 roku w Lublinie. Organizatorami tegorocznej Konferencji są Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II” – nr projektu KONF/SP/0166/2023/01 – kwota dofinansowania 137 800,00 zł, całkowita wartość projektu 153 800,00 zł.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach:

KOMUNIKAT I
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I została wyłączona

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Webinarium odbędzie się 19 czerwca 2024 (środa) o godzinie 18.00 na platformie MS Teams: https://tiny.pl/d1nkl
Wykład pt. ,,Fyllosfera – rezerwuar grzybów fitopatogenicznych wybranych jezior Olsztyna” – wygłosi dr Karolina Kondratowicz z Katedry Mikrobiologii i Mykologii, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Plakat w wersji PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została wyłączona

Warsztaty czerwonolistowe

Szanowni Państwo,

od wielu lat trwają rozmowy o potrzebie aktualizacji polskiej czerwonej listy grzybów i dostosowaniu jej do aktualnych kategorii i kryteriów ich przyznawania, ustanawianych przez IUCN. Aby taka aktualizacja była możliwa konieczne jest zebranie danych i przeprowadzenie odpowiednich ocen, zgodnie ze standardami IUCN. Niniejszym chcielibyśmy powołać grupę roboczą i zainicjować prace zmierzające w tym kierunku .
W tym celu zaplanowaliśmy:
1) spotkanie on-line z prof. Andersem Dahlbergiem (Swedish University of Agricultural Sciences) w dniu 19 czerwca 2024 w godz. 18-20.
2) podczas tego spotkania podzielimy pracę, którą będzie trzeba wykonać przez okres wakacyjny
3) całodniowe warsztaty kontaktowe, które odbędą się 19 września 2024 w Janowie Lubelskim. Warsztaty poprowadzi prof. Anders Dahlberg.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zaangażowania się w prace zespołu.

Wszystkie osoby, chcące wziąć udział w warsztatach, prosimy o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/CERYsZqSmzrnG2Nw5

Wszelkie pytania można kierować do Julii Pawłowskiej (julia.z.pawlowska@uw.edu.pl).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Warsztaty czerwonolistowe została wyłączona

MYCORISE UP! 2024 Youth in Mycology na UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE

W dniach 25 i 26 maja 2024 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się 5 edycja konferencji MycoRise Up! – Młodzi w mykologii, która jest forum stworzonym przez młodzież akademicką by dzielić się doświadczeniami i wynikami prac badawczych dotyczącymi szeroko rozumianej mykologii. Szeroko rozumianej – bo tematyka prezentowanych prac obejmuje zarówno zagadnienia biogeograficzne, jak i wchodzi w zagadki funkcji genów grzybów. Konferencja odbywa się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Mykogicznego i współorganizowana jest przez różne jednostki – w tym roku przez Sekcję Mykologiczną Koła Przyrodników Studentów UJ. Od kilku lat MycoRise Up! jest wydarzeniem międzynarodowym, przyciągając także prelegentów i uczestników z zagranicy. Są wśród nich zaproszeni badacze jak i doktoranci oraz stażyści różnych instytucji naukowych w Polsce. Tym razem młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać wykładów między innymi wybitnego mykologa zajmującego się symbiozami grzybów i roślin prof. Marc-Andre Selosse’a, oraz dr. Dannego Haelewatersa – który przedstawił prezentację pod tytułem: Elevating mycology through the study of unexplored taxa.  

Dr Danny Haelewaters prezentujący referat 

Uwagę słuchaczy przykuło również bardzo ciekawe wystąpienia dr hab. Kaji Skubały, prof. UJ, która przedstawiła możliwości wykorzystania porostów w badaniach kosmicznych: Life on the edge – the extraordinary ability of lichens to survive extraterrestrial conditions, dr hab. Anny Ronikier, prof. IB PAN oraz dr Alicji Okrasińskiej z UW. Profesor Ronikier wyjaśniła słuchaczom jak istotne dla badań mykologicznych są typy, lektotypy i epitypy w wystąpieniu pt. Importance of including type specimens in phylogenetic studies- the case study of Mycomycetes, a dr Okrasińska wprowadzała słuchaczy w tajniki współpracy między bakteriami i grzybami w wystąpieniu zatytułowanym: Soil Mucoromycota: endohyphal bacteria and adaptations to the environment. 

Obrady plenarne MycoRise Up! 2024 odbywały się w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a postery pięknie prezentowały się w nowoczesnej szklarni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Członkowie Komitetu naukowego konferencji powołani jako komisja oceniająca wystąpienia (w składzie Danny Haelewaters, Anna Ronikier, Małgorzata Ruszkiewicz Michalska, Magdalena Frąc, Marta Wrzosek, Marcin Piątek, Marta Tischer i Alis Okrasińska) wysoko ocenili poziom prezentacji oraz posterów i przyznali szereg nagród i wyróżnień. Główną nagrodę za prezentację otrzymała Olsza Borys z UW, pracująca pod opieką merytoryczną dr Mateusza Wilka z ZEOŚ UW. Jej wyniki badań odpowiadały na pytanie jak degradacja i zaburzenia ekologiczne torfowisk znajdują odbicie w składzie populacji grzybów glebowych. Komitet nagrodził również Beniamina Abramczyka z IBE UW, który omawiał wyniki swojego grantu dotyczącego ekofizjologii nowo opisanego grzyba Entomortierella ferrotolerans. Trzecim nagrodzonym za wystąpienie został Eduardo Massetani z MiIZ PAN, który analizował konsekwencje zakażenia mrówek z rodzaju Myrmica przez grzyb z rodzaju Rickia na poziomie molekularnym badając produkcję amin biogennych pełniących rolę neurotransmiterów.  

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy wystąpień ustnych

Agata Michalska z UW, licencjuszka pracująca pod opieką merytoryczną Igora Siedleckiego i Marty Wrzosek z OB UW otrzymała wyróżnienie za fascynującą prezentację pod tytułem „Ant dermatologists wouldn’t have it easy – surprising insight into phylogeny of ectoparasitic Aegeritella genus. Wykazała ona, że grzyb tworzący kopulaste sklerocja na zewnętrznym pancerzu mrówek z rodzaju Formica należy do grzybów sadzakowych, które z reguły są związane z miejscami bogatymi w spadź produkowaną przez mszyce. Michał Kochanowski reprezentujący OB UW przedstawił wyniki współpracy z pracownikami Muzeum i Instytutu Zoologii PAN wykazując jakie są efekty zakażenia grzybem Rickia wasmanii na strukturę kolonii Myrmica scabrinodis, podział prac w obrębie kolonii oraz odpowiedź mechanizmów odporności owadów. Zupełnie innymi zagadnieniami zajmuje się trzeci wyróżniony – Kamil Kisło z Ogrodu Botanicznego UW, który szuka odpowiedzi na pytania o to jakie organizmy i w jaki sposób wpływają na rozkład liści i pędów nawłoci kanadyjskiej, która mając wybitne zdolności konkurencyjne stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej w wielu rejonach na świecie.  

Komitetowi naukowemu podobały się liczne postery, a na nagrody zasłużyły Magdalena Dusza z IB PAN za poster dotyczący śluzowców przyśnieżnych w Karpatach na tle badań światowych, Karolina Chowaniec z UJ raportująca o odpowiedzi ekofizjologicznej Cetraria aculeata na warunki symulujące warunki pozaziemskie oraz Kinga Rapacz z UJ, która zajmowała się proteomem i sekretomem drożdży z patogenicznego dla człowieka gatunku Nacaseomyces glabratus. 

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy posterów

Również w przypadku posterów Komitet naukowy oprócz nagród głównych przyznał wyróżnienia trzem osobom: Adamowi Chromcowi z UJ, który przedstawiał poster pt. The CRISPR/Cas9 genome-editing method in edible fungi, present state and recent applications, Łukaszowi Gregorczykowi z UJ prezentującemu Insight into proteolytic activity of extracellular vesicles released by Nakeseomyces glabratus oraz Amelii Ploch z UW za poster pt: High concentration of iron stimulates bioemulsifiers production in Entomortierella ferrotolerans.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy uczestnikom konferencji za ich wkład w rozwój wiedzy mykologicznej, a nade wszystko gorące wyrazy wdzięczności należą się Organizatorom z SM KPS UJ, wspieranym przez dr. hab. Piotra Mleczko z UJ, którzy zapewnili bardzo przyjazną atmosferę spotkania, sami prezentując fantastyczne wyniki swoich badań, które jednak z przyczyn formalnych nie podlegały ocenie Komitetu naukowego.  

Na kolejną edycję MycoRise Up! Youth in Mycology zapraszamy w 2025 roku ponownie do Łodzi i Spały

Marta Wrzosek & Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania MYCORISE UP! 2024 Youth in Mycology na UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE została wyłączona

Zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym wykładzie z serii FunVision: Mycology Today. Wykład pt. „Evolution of Fungal Lifestyles: Endophytes, Pathogens, or Latent Pathogens” wygłosi Pedro Crous w środę 29 maja 2024r. o godzinie 18.00

Link do spotkania: https://univienna.zoom.us/j/69564129982?pwd=dS9ET28wL1dGcmVsN2JnVHZZdmhWUT09

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: http://www.euromould.org/welcome.html

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym wykładzie z serii FunVision: Mycology Today. Wykład pt. „Evolution of Fungal Lifestyles: Endophytes, Pathogens, or Latent Pathogens” wygłosi Pedro Crous w środę 29 maja 2024r. o godzinie 18.00 została wyłączona

Zmarł dr Eugeniusz Panek

Z żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2024 r. zmarł dr Eugeniusz Panek. Pochowany zostanie 18 maja 2024 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniem o zmarłym [link]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zmarł dr Eugeniusz Panek została wyłączona

Projekt FunDive

W ramach projektu #FunDive (https://fun-dive.eu/) chcemy podjąć próbę zebrania w jednym miejscu informacji o wszelkich towarzystwach i stowarzyszeniach zajmujących się tematyką mykologiczną oraz o realizowanych w ramach nauki obywatelskiej projektach mykologicznych.

W związku z powyższym będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższych ankiet:
1) projekty: https://t.co/WItgNCU62y
2) towarzystwa: https://t.co/MDTzH88FcH

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Projekt FunDive została wyłączona

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji: “Safeguarding Biodiversity: Red Lists and Beyond.”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2024r. w Rydze.

Szczegóły dotyczące konferencji [pdf]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji: “Safeguarding Biodiversity: Red Lists and Beyond.”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2024r. w Rydze. została wyłączona

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez Sekcję Mykologiczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Poznaniu

„Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne nasze spotkanie, w środę o godzinie 18.00, link :https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa029f4ab580a47f6ade5337cd1a0e99a%40thread.tacv2/1712509807391?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22277fd15f-814a-4e06-852a-7a349c6f870b%22%7d

Będzie się działo – trzech wyśmienitych popularyzatorów wiedzy o grzybach. Pasjonaci edukacji i grzybów, opowiedzą nam jak dzielą się swoją pasją z innymi, dlaczego to robią, co daje im radość, a co smuci.  

Pani Marianna Kasperczyk, autorka fanpage’a na facebooku pieprznik.pl oraz kanału na YouTube, zawodowo zajmuje się robieniem stron www i digital communications.  

Pan Sebastian Piskorski, autor fanpage’a na facebooku i licznych fotografii grzybów, organizator warsztatów i spacerów mykologicznych odkrywca nowych stanowisk grzybów, mykolog.   

Pani Barbara Kudławiec, Natalia i Maciej Jędrzejczak, czyli Kasztelania Ostrowska, niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest pokazywanie piękna regionu (przyrody, historii, kultury), oferta edukacyjna jest dla Wszystkich mieszkańców regionu. Ich siedziba to stacja kolejowa w Lednogórze.  Grzyb Czarka jest symbolem organizacji, a 2 marca tego roku obchodzono „Święto Czarki”.   

Zapraszamy, 
Anna Kujawa  i Marlena Lembicz”        

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez Sekcję Mykologiczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Poznaniu została wyłączona

Serdecznie zachęcamy młodych naukowców do wzięcia udziału w V edycji konferencji MycoRise Up! Youth Mycology Conference, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2024 roku w Krakowie

Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie konferencji: http://mycoriseup2024.pl/ oraz w Invitation Letter [szczegóły pdf]

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zachęcamy młodych naukowców do wzięcia udziału w V edycji konferencji MycoRise Up! Youth Mycology Conference, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2024 roku w Krakowie została wyłączona

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Webinarium odbędzie się 17 kwietnia 2024 (środa) o godzinie 18.00 na platformie MS Teams.
Wykład pt. ,,Drożdże w piasku plaż i boisk do siatkówki plażowej – czy stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia użytkowników?” – wygłosi dr Tomasz Bałabański z Katedry Mikrobiologii i Mykologii, Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Link do spotkania: https://tiny.pl/dtzxl

Plakat w wersji PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została wyłączona