Referat pt. „Rodzaj Aegeritella z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania stanu populacji 50 lat po opisie taksonu”

Drodzy Państwo, drodzy pasjonaci grzybów,  
 
zapraszamy na spotkanie (w ramach Sekcji Mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Poznaniu)w dniu 13 marca o godzinie 18.00. Referat pt. „Rodzaj Aegeritella z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania stanu populacji 50 lat po opisie taksonu” przygotowała dla nas dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW. 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Marlena Lembicz i Anna Kujawa
 
link do spotkania: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa029f4ab580a47f6ade5337cd1a0e99a%40thread.tacv2/1709669998714?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22277fd15f-814a-4e06-852a-7a349c6f870b%22%7d

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.