IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, połączonej z Walnym Zgromadzeniem PTMyk. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2024 roku w Lublinie. Organizatorami tegorocznej Konferencji są Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II” – nr projektu KONF/SP/0166/2023/01 – kwota dofinansowania 137 800,00 zł, całkowita wartość projektu 153 800,00 zł.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach:

KOMUNIKAT I
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Lublin, 20-22 września 2024 roku – komunikat I została wyłączona

Polskie Towarzystwo Mykologiczne partnerem w projekcie FunDive finansowanym przez Biodiversa+ European Biodiversity Partnership

1 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu „BiodivMon – Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”, w ramach którego naukowcy mogli ubiegać się o finansowanie trzyletnich międzynarodowych projektów badawczych. Wśród trzydziestu trzech nagrodzonych projektów jest sześć prowadzonych przez zespoły z Polski, w tym  FunDive: Monitorowanie i mapowanie różnorodności grzybów na potrzeby ochrony przyrody, którego partnerem jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup organizmów na ziemi o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania większości ekosystemów. Pomimo ich ogromnego znaczenia przez lata były  pomijane w pracach monitoringowych i działaniach na rzecz ochrony przyrody. Głównym celem naszego projektu jest wypracowanie wspólnych europejskich standardów monitoringowych i integracja danych o różnorodności biologicznej grzybów na poziomie międzynarodowym, tak aby umożliwić uwzględnienie tej grupy organizmów przy tworzeniu przepisów o ochronie przyrody.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Polskie Towarzystwo Mykologiczne partnerem w projekcie FunDive finansowanym przez Biodiversa+ European Biodiversity Partnership została wyłączona

VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” – komunikat II

Została otwarta rejestracja na VIII edycję Ogólnopolskiego Sympozjum „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 20224 w Lublinie.

Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

Poniżej wstawiamy II Komunikat Konferencyjny, który uwzględnia szczegółowe informacje dotyczące konferencji, a także kartę zgłoszeniową (Załącznik 1) oraz wzór streszczenia (Załącznik 2).

Zachęcamy do odwiedzenia profilu konferencji na FACEBOOKU oraz strony internetowej konferencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji metagenomy2024@kul.pl.

Komunikat II
Załącznik 1
Załącznik 2

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” – komunikat II została wyłączona

8 stycznia 2024 roku, w wieku 79 lat odeszła dr Barbara Sadowska, mykolog.

Pani Basia była zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, na etacie naukowo-technicznym. Przez wiele lat pracowała w Ogrodzie Botanicznym UW, a następnie w Zielniku Wydziału Biologii, w Alejach Ujazdowskich 4, porządkując i inwentaryzując zbiory mykologiczne Zielnika i opracowując zbiory danych.

 Pracę doktorską, poświęconą grzybom z rodziny Coprinaceae napisała pod kierunkiem prof. Aliny Skirgiełło. Była uznana za specjalistkę w dziedzinie grzybów koprofilnych i gatunków halucynogennych występujących w Polsce. Była w Polsce, a może również na świecie, jedyną badaczką, która osobiście sprawdzała na sobie działanie związków wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Coprinuss.l., Psilocybe czy Panaeolus. Swoje doświadczenia wg. prof. Łukasza Łuczaja opisała w artykule w piśmie „Higiena Polska” choć cytacja ta nie jest pewna.  Była członkiem zespołu badawczego inwentaryzującego mykobiotę w wybranym oddziale Białowieskiego Parku Narodowego w ramach programu CRYPTO. Program Crypto był bezprecedensowym działaniem badawczym, zrzeszającym specjalistów od różnych grup taksonomicznych, którzy pod kierunkiem prof. Wiesława Mułenko i prof. Janusza Falińskiego stworzyli referencyjną bazę danych biologicznych. Jest współautorką książeczki pt. Grzyby halucynogenne Polski, wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach jako rezultat prac międzynarodowej sieci badawczej poświęconej badaniu grzybów halucynogennych Polski i krajów ościennych. ( Wrzosek M., Sadowska B. 2005. Grzyby halucynogenne Polski, identyfikacja, wpływ na organizm ludzki. Wydawnictwo INWARZ.) Należała do sekcji mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dała się poznać jako serdeczna i pogodna koleżanka, zawsze uśmiechnięta, pomimo chorób z jakimi się borykała, a które częściowo były następstwem niezaleczonej boreliozy, której nabawiła się w czasie swoich licznych wyjazdów terenowych do Puszczy Białowieskiej.

Fot. Dr Barbara Sadowska w Zielniku Wydziału Biologii

Była oddana rodzinie, opiekując się przez wiele lat siostrą i matką.  Ostatnie lata spędziła w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym w Żyrardowie. Pochowana została 12.01.2024 na cmentarzu parafialnym dla miasta Piastowa w Gołąbkach.

Tekst: Marta Wrzosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 8 stycznia 2024 roku, w wieku 79 lat odeszła dr Barbara Sadowska, mykolog. została wyłączona

Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Diagnostyka zakażeń paznokci i skóry stóp” prowadzone przez członka PTMyk – dr. Pawła Krzyściaka

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Diagnostyka zakażeń paznokci i skóry stóp” prowadzone przez członka PTMyk – dr. Pawła Krzyściaka została wyłączona

VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” – komunikat I

Sympozjum odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Lublinie.
Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych kierunków badawczych związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i środowiskiem, w tym jakością środowiska glebowego, bioróżnorodnością, fitopatologią, interakcjami gleba-roślina-mikrobiom, a także koncepcją holobiontu i zdrowia ekosystemów.
Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.
W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji metagenomy2024@kul.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo I Komunikat Konferencyjny.

Szczegóły

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania VIII edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” – komunikat I została wyłączona

Zachęcamy do zapoznania się z 2 wydaniem newslettera International Mycological Congress 12 (IMC12)

https://wi.knaw.nl/Images/IMC12/Issue2.pdf
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do zapoznania się z 2 wydaniem newslettera International Mycological Congress 12 (IMC12) została wyłączona

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Webinarium odbędzie się 18 grudnia 2023 (poniedziałek) o godzinie 18.00 na platformie MS Teams.
Wykład pt. ,,Pleśniawki, parchy i woszczyna, czyli jak zaczęła się mykologia medyczna” – wygłosi dr Paweł Krzyściak z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Zaproszenie PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. została wyłączona

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą pracą autorstwa Marty Wrzosek i Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej pt. „Ogród mykologiczny, muzeum grzybów czy mykoteka. Jak ogrody botaniczne mogą promować wiedzę o trzecim wielkim królestwie życia”

Link do tekstu: https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2940

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą pracą autorstwa Marty Wrzosek i Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej pt. „Ogród mykologiczny, muzeum grzybów czy mykoteka. Jak ogrody botaniczne mogą promować wiedzę o trzecim wielkim królestwie życia” została wyłączona

Rejestracja na International Conference On Mycorrhiza 12 już otwarta! Termin rejestracji do 6 maja 2024r.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://icom12.org/

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Rejestracja na International Conference On Mycorrhiza 12 już otwarta! Termin rejestracji do 6 maja 2024r. została wyłączona