Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW Rogowie zaprasza do udziału w 18 konferencji z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie.

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi:

JAK, GDZIE I DLACZEGO WYZNACZAĆ OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO I WAŻNE SPOŁECZNIE?
Konferencja ma charakter otwarty. Poświęcona jest wskazaniu i wzmocnieniu ochrony obszarów przyrodniczo-cennych i ważnych społecznie. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, prywatnych i instytucjonalnych zarządców lasów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody w lasach.

Termin: 16-17 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://cepl.sggw.edu.pl/18_amop/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.