Polskie Towarzystwo Mykologiczne partnerem w projekcie FunDive finansowanym przez Biodiversa+ European Biodiversity Partnership

1 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu „BiodivMon – Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”, w ramach którego naukowcy mogli ubiegać się o finansowanie trzyletnich międzynarodowych projektów badawczych. Wśród trzydziestu trzech nagrodzonych projektów jest sześć prowadzonych przez zespoły z Polski, w tym  FunDive: Monitorowanie i mapowanie różnorodności grzybów na potrzeby ochrony przyrody, którego partnerem jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Grzyby stanowią jedną z najliczniejszych grup organizmów na ziemi o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania większości ekosystemów. Pomimo ich ogromnego znaczenia przez lata były  pomijane w pracach monitoringowych i działaniach na rzecz ochrony przyrody. Głównym celem naszego projektu jest wypracowanie wspólnych europejskich standardów monitoringowych i integracja danych o różnorodności biologicznej grzybów na poziomie międzynarodowym, tak aby umożliwić uwzględnienie tej grupy organizmów przy tworzeniu przepisów o ochronie przyrody.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.