Podsumowanie MYCORISE UP! 2023 Youth in mycology

MycoRiseUp!2023Youth in mycology – czwarta edycja cyklicznej konferencji dedykowanej młodym pasjonatom mykologii została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Sekcję Biotechnologia Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w dniach 20-21 maja w Lublinie w Instytucie Agrofizyki PAN. W konferencji wzięło udział 47 studentów i doktorantów z 13 różnych ośrodków naukowych z Polski. W konferencji uczestniczyli nie tylko młodzi mykolodzy z Polski, ale również zagraniczni studenci afiliowani w polskich jednostkach. 
W skład dziewięcioosobowego Komitetu Naukowego wchodzili: prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie), prof. dr hab. Adam Waśko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Magdalena Jaszek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Sylwia Różalska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski), dr Wojciech Radzki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i dr Urszula Świderska (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie). Komitet Organizacyjny konferencji stanowili: Dominika Siegieda, Michał Pylak, Klaudia Szpilska, Wiktoria Maj, Mateusz Mącik, Sebastian Piskorski, Sylwia Stefanek oraz Wiktoria Piątek-Gołda. 
Profesor dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie) przedstawiła wykład inauguracyjny zatytułowany „Bio(techno)logical strategies including plant holobiont and soil mycobiome for sustainable agriculture”. Natomiast Członkowie Komitetu Naukowego: dr hab. Sylwia Różalska, dr hab. Marta Wrzosek, dr hab. Julia Pawłowska oraz dr Wojciech Radzki zaprezentowali cztery referaty plenarne. W ramach pięciu sesji tematycznych, które obejmowały biotechnologię grzybów, biologię i ekologię grzybów, grzyby w interakcjach, grzyby patogeniczne oraz relacje między człowiekiem a grzybami, zaprezentowano łącznie 20 prezentacji ustnych oraz 22 plakaty. Po każdym wykładzie odbywała się owocna dyskusja, która przyczyniła się do pogłębienia omawianych tematów i wymiany różnorodnych perspektyw pomiędzy uczestnikami konferencji. 
Studenci i doktoranci mieli również możliwość nawiązania bliższych relacji oraz utworzenia sieci kontaktów naukowych podczas ogniska, które odbyło się na terenie Instytutu Agrofizyki. 
Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego przyznała nagrody za najlepsze prezentacje i plakaty: 

Najlepsze prezentacje: 

  • Jan Lazur – „Medicinal Mushrooms as an Alternative Therapy for Depression: A Mini Review” (1 miejsce) 
  • Milla Przygocka, Agata Michalska – „How to survive near a Ms. Clean? –Entomortierella adaptations to the ant-made environment” ( 2 miejsce) 
  • Justyna Borzęcka – „Fungal communities inhabiting cryoconite holes in Svalbard” (3 miejsce) 

Najlepsze postery: 

  • Maksymilian Chmielewski – „Metabarcoding of Quercus robur mycobiomes from the ‚Meteorite Morasko’ Nature Reserve as a source of referential data for Carpinion betuli forests” (1 miejsce) 
  • Jacek Łuc – „Orchid mycorrhizal fungi (OMF) – Why are they so special and how can we use them” (2 miejsce) 
  • Volha Rusetskaya – „Effect of PBAT Microparticles on the Membrane Properties of Trichoderma sp.” (3 miejsce) 

Książka abstraktów oraz informacje o poprzednich edycjach konferencji dostępne są pod adresem https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja. Podczas spotkania zaproponowano, że kolejny MycoRise Up! w 2024 roku odbędzie się we Wrocławiu. Do zobaczenia! 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.