Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 60. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym 60. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej, który odbędzie się stacjonarnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 2 czerwca 2023 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Parazytozy i grzybice – dawne i nowe patogeny”. Dodatkowo planowana jest także studencka konferencja towarzysząca – 10. Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” nt. „Znaczenie ekologii i medycyny środowiskowej we współczesnej medycynie”. 
Formularz zgłoszenia oraz wzór streszczenia zostały dołączone do wiadomości.
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie udziału, czynnego lub biernego do 15.03.2023, poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeń na adres e-mail: dkpl@umed.lodz.pl. W przypadku czynnego udziału prosimy także o nadesłanie, wraz z formularzem zgłoszenia, krótkiego streszczenia planowanego wystąpienia przygotowanego zgodnie z dołączonym wzorem.
Prosimy także o zaznaczenie, czy zgłoszenie kwalifikuje się do Konkursu Młodego Badacza – w konkursie mogą brać udział czynni uczestnicy będący studentami lub doktorantami I roku.
Jak zawsze językiem wykładowym konferencji jest język polski.
Organizatorzy zaznaczają, że liczba uczestników biernych jest ograniczona. Informujemy także, że uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie we własnym zakresie.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny 60. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej oraz 10. Ogólnopolskiego Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego”

Formularz zgłoszenia

Wzór streszczenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.