MycoRise Up! 2022 Młodzi w mykologii – podsumowanie

MycoRise Up! 2022 Młodzi w mykologii – trzecia edycja cyklicznej konferencji dla młodych badaczy grzybów została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Ogród Botaniczny i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w dniach 27-29 maja w Warszawie. W konferencji wzięło udział 45 studentów z 21 różnych ośrodków naukowych z Polski, Czech, Macedonii, Niemiec i Chin.

W skład ośmioosobowego komitetu naukowego wchodzili: Marcin Kotowski (Ogród Botaniczny i Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, PAN, Warszawa), Ondřej Koukol (Uniwersytet Karola w Pradze), Marcin Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN w Krakowie), Katerina Rusevska (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Skopje), Katarzyna Sułkowska-Ziaja (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Monika Urbaniak (Instytut Genetyki Roślin, PAN, Poznań), Mateusz Wilk i Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa). Komitet organizacyjny konferencji stanowili: Beniamin Abramczyk, Kamil Kisło, Alicja Okrasińska, Małgorzata Orłowska, Grzegorz Ostrowski, Igor Siedlecki oraz Julia Pawłowska.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak światło wpływa na metabolizm grzybów” wygłosił Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Trzy referaty plenarne wygłosili członkowie Komitetu Naukowego: Ondřej Koukol, Katerina Rusevska oraz Monika Urbaniak. W sobotę odbył się również dodatkowy wykład Julii Pawłowskiej na temat standardów przetwarzania danych. 24 prezentacje studentów i 21 plakatów zaprezentowano w pięciu sesjach tematycznych: biologia i ekologia grzybów, biotechnologia grzybów, grzyby w interakcjach, grzyby patogeniczne oraz człowiek i grzyby. Studenci mieli również okazję poznać się bliżej w nieformalnej atmosferze podczas imprezy zorganizowanej w Ogrodzie Botanicznym UW. W ostatnim dniu konferencji studenci mogli również wziąć udział w mikologicznym bioblitz w Lesie Bielańskim (https://www.inaturalist.org/projects/mycoriseup2022).

Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego przyznała nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje i plakaty:

Najlepsze postery:

 • Monika Stryjak-Bogacka: First report of Sydowia polyspora as endophyte of bryophytes
 • Daniela Kolarczyková: Prevalence and genetic basis of terbinafine resistance in Trichophyton rubrum, a cause of superficial mycoses
 • Fatemeh Salimi: Community diversity and stress tolerance of culturable endophytic fungi associated with different tissues of Phragmites australis around Urmia Lake saline soils

Wyróżniony poster:

 • Yuliia Leshchenko: How high do you need to hike to find Lamproderma species?

Najlepsze prezentacje:

 • Weronika Gawor: Characteristics of yeast colonization in patients with exacerbations of COPD – preliminary studies
 • Zuzanna Błocka: Degradation of Oil Derivatives by representatives of Mucoromycota
 • Paulina Janik: Worldwide taxonomy and phylogeography of a nivicolous myxomycete: striking contrasts between Northern and Southern Hemisphere

Wyróżnione prezentacje:

 • Fatemeh Salmaninezhad: Diversity of Icelandic Oomycota
 • Michał Kawaliło: From databases to compound producers – activity of polyketide macrolactone biosynthetic gene clusters in response to different stimuli in diverse ascomycetes
 • Piotr Zięba: Ozonation of the mushroom substrate – an innovative and ecological technology

Nagroda specjalna Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą prezentację o różnorodności i ochronie grzybów:

 • Slavica Tofilovska: Diversity of Hypogeous Genus Hymenogaster sensu lato in the Republic of North Macedonia

Książka abstraktów oraz informacje o poprzednich edycjach konferencji dostępne są pod adresem https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja. Podczas spotkania ustalono, że kolejny MycoRise Up! w 2023 roku odbędzie się w Lublinie. Do zobaczenia!

Zdjęcie uczestników konferencji, fot. Karolina Gołębiowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.