59. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Ponownie zapraszamy do udziału w 59. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej, który odbędzie się online 27 maja 2022 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Wyzwania współczesnej parazytologii i mykologii w świetle badań naukowych”.


Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie udziału, czynnego lub biernego do 25.04.2022, poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeń na adres e-mail: dkpl.lodz@wp.pl.W przypadku czynnego udziału prosimy także o nadesłanie, wraz z formularzem zgłoszenia, krótkiego streszczenia planowanego wystąpienia przygotowanego zgodnie z dołączonym wzorem.

Prosimy także o zaznaczenie, czy zgłoszenie kwalifikuje się do Konkursu Młodego Badacza – w konkursie mogą brać udział czynni uczestnicy będący studentami lub doktorantami I roku.

Jak zawsze językiem wykładowym DKPL jest język polski.

Organizatorzy zaznaczają, że liczba uczestników biernych DKPL jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny 59. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej

Formularz zgłoszeniowy

Wzór streszczenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.