Wręczenie członkostwa honorowego PTMyk prof. Stanisławowi Bałazemu

6 lipca 2019 r. Cezary Tkaczuk (Sidlce) i Marta Wrzosek (Warszawa) mieli zaszczyt wręczyć Prof. Stanisławowi Bałazemu statuetkę sowy będącą symbolem honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Zarząd PTMYK uchwałą z dnia 8.12.2018 r. podjął decyzję o przyznaniu tej godności Profsorowi Bałazemu w uznaniu wkładu w rozwój mykologii w Polsce i pracę naukową szeroko wykraczającą poza ramy naszego kraju.

Prof. dr hab. Stanisłw Bałazy urodził sie 8 stycznia 1937 r. w Tarnówce, na terenie obecnej Ukrainy, ukończył studia w 1959 roku i obronił doktorat w 1965 w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Habilitację uzyskał w 1972 roku, a w 1990 tytuł profesora. Jego naukowa działalność obejmuje zakres badań dotyczących ochrony lasu, entomologii leśnej oraz entomopatologii. Połączeniem dwóch nurtów jego działalności było wykazanie ekologicznych funkcji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako ostoi grzybów patogennych dla bezkręgowców. Badania z zakresu kambio– i ksylofagów oraz towarzyszących im w żerowiskach drapieżców, pasożytów i patogenów zaowocowały wieloma publikacjami naukowymi z zakresu entomopatologii oraz wydaniem monografii poświęconej owadomorkowcom (Entomophthorales). Intensywna współpraca międzynarodowa Profesora oraz kontakty z badaczami polskimi zaowocowały imponująca liczbą artykulów oryginalnych i opracowań naukowych a także opisem około 30 gatunków grzybów nowych dla nauki – izolowanych z terenu Polski, Austrii, Francji i Rumunii. Do jego najbliższych współpracowników można zaliczyć prof. Bernarda Papieroka z Paryża oraz prof. Rudolfa Wegensteinera z Wiednia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.