Relacja z warsztatów „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w badaniach mikrobiologicznych,biotechnologicznych, mykologicznych i parazytologicznych”

Trzeciego lutego, w ŁodziP1800208 odbyły się na Uniwersytecie Łódzkim warsztaty pt. „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w badaniach mikrobiologicznych,biotechnologicznych, mykologicznych i parazytologicznych”. Organizatorami warsztatów, którym patronowało między innymi Polskie Towarzystwo Mykologiczne, były trzy jednostki Wydziału Biologii UŁ. Z inicjatywą szkolenia wystąpiła dr hab. Sylwia Różalska i prof. Jerzy Długoński z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ. W czasie warsztatów uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji o podstawach mikroskopii konfokalnej (dr hab. Sylwia Różalska, dr Justyna Gatkowska, dr Jarosław Korczyński) po czym formując trzy grupy zajęciowe przystąpili do 1) ćwiczeń z przygotowania i barwienia preparatów 2) zajęć przy mikroskopie oraz 3) prezentacji dotyczącej cyfrowej analizy obrazu. Wiele osób przyjezdnych przywiozło ze sobą preparaty, które zostały zabarwione z wykorzystaniem trzech różnych barwników fluorescencyjnych (Calcyfluor White M2R, FUN-1, DiOC6). Każdy mógł osobiście sprawdzić jaki obraz otrzymuje z tych materiałów, które sam przywiózł i zna z obrazu standardowej mikroskopii optycznej. Myślę, że wyrażę opinię całej grupy uczestników, twierdząc że warsztaty były niezwykle cenną inicjatywą i nie tylko umożliwiły zapoznanie z tematem, ale rzeczywiście mogą skutkować rozszerzeniem spektrum metod wykorzystywanych przez badaczy. Chciałabym wyrazić szczególną wdzięczność dr hab. Sylwii Różalskiej, Profesorowi Jerzemu Długońskiemu oraz wszystkim współpracownikom i doktorantce, którzy  brali udział w przeprowadzeniu słuchaczy przez zajęcia. Pracownicy Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii po raz kolejny wyrazili swoją otwartość na współpracę naukową i wskazali jedną z dróg tej współpracy. Mam przekonanie, że tego typu szkolenia mogą przyczynić się do unowocześnienia zestawu metod tradycyjnie używanych przez mykologów i przyczynić się do rozwoju mykologii w Polsce. Ze swojej strony, jako uczestnik, rekomenduję te warsztaty wszystkim potencjalnie zainteresowanym i zachęcam do korzystania z oferty  Uniwersytetu Łódzkiego i sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska i przemyśle” PTMYK.
Marta Wrzosek
P1800195 P1800198

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.