Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w Łodzi w ramach projektu Mykoteka: na spacer mykologiczny w poszukiwaniu grzybów wiosennych w Lesie Łagiewnickim oraz bezpłatne zajęcia pt. „Jak zrobić zombiaka z robaka i co mają z tym wspólnego grzyby?

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w Łodzi w ramach projektu Mykoteka: na spacer mykologiczny w poszukiwaniu grzybów wiosennych w Lesie Łagiewnickim oraz bezpłatne zajęcia pt. „Jak zrobić zombiaka z robaka i co mają z tym wspólnego grzyby? została wyłączona

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNe „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 20-21 czerwca 2023 roku – KOMUNIKAT II

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Sympozjum odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 roku i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego. Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, a miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne, znajdujące się w centrum Lublina, w dzielnicy Śródmieście przy zbiegu ulic: Al. Racławickie i Grottgera.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://metagenomy2023.ipan.lublin.pl oraz w pliku PDF

Zachęcamy także do obejrzenia filmu promującego Sympozjum: https://youtu.be/yHFR4SvtO_k

Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną

Wzór streszczenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNe „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 20-21 czerwca 2023 roku – KOMUNIKAT II została wyłączona

4th edition of MycoRiseUp! Youth in Mycology Conference

ANNOUNCEMENT I


Dear Young Researchers,

We are delighted to invite you to participate in the 4th edition of MycoRiseUp! Youth in
Mycology Conference – a scientific conference focused on the fascinating world of fungi.
This event brings together young scientists, researchers, and enthusiasts to explore the
latest advances in the study of fungi and their important role in our environment.

The MycoRiseUp! Conference will feature keynote speakers, presentations and posters
that will cover a wide range of topics related to fungi. This is a unique opportunity for young
scientists to interact with each other and experts in the field in a non-judgmental
environment, share their research findings, and network with peers who share their passion
for fungi.

The conference will be held in the Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences
in Lublin between 20th and 21st of May 2023. It is co-organized by the Fungal
Biotechnology Section of Polish Mycological Society and PhD Candidates from the Institute
of Agrophysics Polish Academy of Sciences, and Maria Curie-Skłodowska University in
Lublin. We encourage all young scientists, including graduate students and doctoral
researchers, to attend and participate in this exciting event. Registration is now open, and
we encourage you to submit your participation in the event in one of the forms:
● 12 minute talk (with additional 3 minutes of discussion with other participants and Scientific
Committee)
● poster (A0 format, needs to be printed by the participant, will be evaluated by the Scientific
Committee).

The past editions of the Conference had a wide range of topics discussed, including the
biology and ecology of fungi, fungal biotechnology, interactions of fungi, and
pathogenic fungi in relation to humans. For this year’s conference, we are accepting
original research papers and literature reviews. The specific scientific sessions will be
determined based on the interests of the registered participants.

Scientific Committee of this year’s edition of MycoRise Up! consists of:
● Magdalena Frąc (Institute of Agrophysics, PAS, Lublin, Poland)
● Magdalena Jaszek (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
● Julia Pawłowska (University of Warsaw, Poland)
● Wojciech Radzki (University of Life Sciences, Lublin, Poland)
● Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (University of Łódź, Poland)
● Sylwia Różalska (University of Łódź, Poland)
● Urszula Świderska (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
● Adam Waśko (University of Life Sciences, Lublin, Poland)
● Marta Wrzosek (University of Warsaw, Poland)

The Scientific Committee will accept presentations/posters on the basis of the abstract
evaluation and might change the form of the presentation.

Any abstracts submitted after the deadline will not be considered for inclusion in the abstract
book. The fee for the conference has not yet been determined but it will not exceed 100
PLN. The exact fee will be announced in the middle of March.

Important dates:
● 31.03.2023 – deadline for registration (http://tiny.cc/MycoRiseUp2023)
● 28.04.2023 – deadline for abstract submission (submission form will be made
available later)
● 28.04.2023 – deadline for fee payment

Soon, you will find additional information about the Conference, including Conference
regulations and important details such as location and possible accommodations, on our
website: https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja, that contains all the information on previous editions, and will be updated soon.

If you have any questions, please contact us at mycoriseup2023@ipan.lublin.pl. Do not
hesitate to send this invitation to your mycological peers.

We look forward to seeing you at MycoRiseUp! Conference and sharing our collective
knowledge and enthusiasm for the study of fungi.

Sincerely,

Organizing Committee:
Dominika Siegieda
Mateusz Mącik
Michał Pylak
Wiktoria Maj
Klaudia Szpilska
Sylwia Stefanek
Wiktoria Piątek-Gołda
Sebastian Piskorski

Wersja PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 4th edition of MycoRiseUp! Youth in Mycology Conference została wyłączona

XL SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN, KRAKÓW 28 LTY-2 MARCA
2023 PT „MEDYCZNA PRZYSZŁOSĆ PSYCHODELIKÓW”.

Na przełomie lutego i marca, w Krakowie, odbyła się szkoła zimowa poświęcona kwestii wykorzystania medycznego psychodelików. Związki, które obecnie znajdują się na liście I-P dołączonej do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2023.172) z 2005 i których lista jest zaktualizowana w 2018 (Dz.U.2022.1665) uznane są za powodujące wysokie ryzyko uzależnienia oraz nie są dopuszczone do wykorzystania medycznego.
W Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, nie poniechano badań nad tymi środkami wśród których znajduje się szereg związków pochodzenia grzybowego – LSD-25, psylocybina i psylocyna. W Polsce, nieliczne ośrodki naukowe – w szczególności IF PAN, na podstawie szczegółowych pozwoleń, również prowadzą badania nad wpływem tych środków na funkcjonowanie układu nerwowego z wykorzystaniem modeli mysich. Halucynogeny serotoninergiczne zmieniają percepcję i nastrój oraz wpływają na liczne procesy poznawcze. Są one ogólnie uważane za fizjologicznie bezpieczne i amerykańskie badania wykazują, że wbrew zaklasyfikowaniu, nie prowadzą do uzależnienia lub nałogu. Szkoła zimowa miała na celu prezentację wyników badań oraz przedstawienie szerszego kontekstu wykorzystania psychodelików.
W ramach szkoły przedstawiono historię wykorzystania psychodelików w przeszłości (Prof. Krystyna Gołembiowska IF PAN) oraz kwestię wpływu psychodelików na proces „rozpuszczania Ego”, oraz równoległość tych procesów do zmian w psychice zachodzących pod wpływem medytacji (Dr hab. Paweł Holas, UW). Prof. M. Wierzchoń reprezentujący UJ odpowiadał na pytania jak można badać świadomość poprzez wykorzystanie psychodelików, a dr hab. Marta Wrzosek (UW) wyjaśniała czy wykorzystanie psychodelików wpływa na kreatywność analizując cechy sztuki psychodelicznej.
Dr Justyna Holka-Pokorska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) przedstawiła możliwość wykorzystania entaktogenów (np. MDMA) w terapiach seksualnych. Dr hab. Mateusz Gola reprezentujący Instytut Psychologii PAN zaprezentował wyniki badań wykazujące nieskuteczność większości obecnie stosowanych terapii osób uzależnionych i poświadczające pozytywny i obiecujący wpływ terapii z wykorzystaniem psychodelików w terapii uzależnień od alkoholu i nikotyny. Prof. Maćkowiak (IF PAN) skupiła się na problemie zmian neurologicznych w schizofrenii.
Kolejne dwa wykłady wygłoszone przez reprezentantów IF PAN (mgr Adam Wojtas, dr hab. Agata Faron Górecka) przedstawiały wyniki badań nad wykorzystaniem psychodelików w terapii zaburzeń depresyjnych, a w szczególności w depresji lekoopornej. Przedstawiono wyniki badań nad szczurami, które pomogły odkryć neurochemiczne korelaty aktywacji receptorów serotoniny 5-hydroksytryptaminy 2A w mózgu, a także przedstawiały wiele technik obrazowania wykorzystanych w celu zidentyfikowania kluczowych obszarów mózgu, na które psychodeliki wywierają bezpośredni wpływ. Bardzo ciekawym wynikiem eksperymentów jest wykazanie, że podczas gdy stres oraz depresja uszkadzają działanie synaps to zastosowanie środków psychodelicznych działających na układ receptorów 5HT2A może mieć potencjał naprawczy poprzez wpływ na neurony piramidowe i wyraźny wzrost liczby kolców dendrytycznych, czyli tworzenie dodatkowych synaps. Profesor Andrzej Pilc (IF
PAN) wskazał na możliwości wykorzystania niewielkich dawek związków poprzez odpowiednie łączenie ich ze związkami działającymi synergistycznie. Dr Urszula Kozłowska (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań) dzieliła się doświadczeniami ze współpracy z zespołem prof. Davida Nicholsa, który od lat bada potencjalne możliwości wykorzystania psychodelików, również w urazach oraz chorobach układu nerwowego. Przedstawiono wyniki badań klinicznych psylocybiny z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, przeprowadzonych z udziałem pacjentów z zaburzeniami psychospołecznymi związanymi z chorobą nowotworową. Badania te wykazały bezprecedensowe pozytywne złagodzenie lęku i depresji. Ostatnio powszechnie w badaniach korzysta się z metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zależnego od poziomu tlenu we krwi i magnetoencefalografii. Metody te wykorzystano do obrazowania mózgu in vivo u ludzi po podaniu psychodelików, a wyniki wskazują, że dożylnie podawana psylocybina i LSD powodują zmniejszenie mocy oscylacyjnej w obszarach mózgowej sieci trybu domyślnego, co może mieć wpływ na zjawisko „rozpuszczenia Ego” oraz wzrost niekonwencjonalnego myślenia. Wiele osób odnosiło się badań Petriego i wsp. (2014) który wykazał zmiany w formowaniu się sieci neuronowych po wykorzystaniu substancji psychodelicznych.
Ostatniego dnia Szkoły Pani Dr Magdalena Wysocka-Bąkowska (ENEL-MED) wprowadziła uczestników w problem klasterowych bólów głowy oraz ich etiologii, diagnostyki i leczenia, a jej pacjentka mgr Katarzyna Dragović opowiedziała o swoich doświadczeniach choroby i zapobieganiu nawrotom poprzez stosowanie mikrodozowania substancji psychodelicznych.
Ostatnia sesja poświęcona została zagrożeniom stosowania psychodelicznych substancji. Mimo, że nie mają one potencjału uzależniającego to ich nieadekwatne stosowanie może wpływać negatywnie na układ naczyniowy, a duże dawki mogą uszkodzić zastawki serca czy prowadzić do zespołu serotoninowego, który często bywa śmiertelny. O zagrożeniach wypowiadali się dr Agnieszka Wsół (WAM) oraz dr hab. Dariusz Duba (Instytut Ekspertyz Sądowych).
Konferencję podsumowywał wykład założyciela Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego – Macieja Lorenca, który wyraził opinię, że prawdopodobnie za 2-3 lata można się spodziewać, że środki te, których użyteczność w terapiach została udowodniona, doczekają również w Unii Europejskiej dopuszczenia do stosowania w terapii depresji lekoopornej oraz w terapii bólu.


Marta Wrzosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania XL SZKOŁA ZIMOWA INSTYTUTU FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN, KRAKÓW 28 LTY-2 MARCA
2023 PT „MEDYCZNA PRZYSZŁOSĆ PSYCHODELIKÓW”.
została wyłączona

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Webinarium odbędzie się 9 marca 2023 (czwartek) o godzinie 18.00 na platformie MS Teams.
Wykład pt. ,,Znaczenie grzybów jadalnych w profilaktyce depresji i chorób neurodegeneracyjnych” – wygłosi prof. dr hab. Bożena Muszyńska z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej (Collegium Medicum, UJ Kraków).

PDF

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów organizowanych przez Sekcję Mykologia Medyczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została wyłączona

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 60. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym 60. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej, który odbędzie się stacjonarnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 2 czerwca 2023 roku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Parazytozy i grzybice – dawne i nowe patogeny”. Dodatkowo planowana jest także studencka konferencja towarzysząca – 10. Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” nt. „Znaczenie ekologii i medycyny środowiskowej we współczesnej medycynie”. 
Formularz zgłoszenia oraz wzór streszczenia zostały dołączone do wiadomości.
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie udziału, czynnego lub biernego do 15.03.2023, poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeń na adres e-mail: dkpl@umed.lodz.pl. W przypadku czynnego udziału prosimy także o nadesłanie, wraz z formularzem zgłoszenia, krótkiego streszczenia planowanego wystąpienia przygotowanego zgodnie z dołączonym wzorem.
Prosimy także o zaznaczenie, czy zgłoszenie kwalifikuje się do Konkursu Młodego Badacza – w konkursie mogą brać udział czynni uczestnicy będący studentami lub doktorantami I roku.
Jak zawsze językiem wykładowym konferencji jest język polski.
Organizatorzy zaznaczają, że liczba uczestników biernych jest ograniczona. Informujemy także, że uczestnicy konferencji organizują zakwaterowanie we własnym zakresie.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny 60. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej oraz 10. Ogólnopolskiego Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego”

Formularz zgłoszenia

Wzór streszczenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 60. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej została wyłączona

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Konferencji z cyklu „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie” w dniach 4-5 kwietnia 2023 roku

Więcej informacji na stronie: https://cepl.sggw.edu.pl/ochrona-strefowa/

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Konferencji z cyklu „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie” w dniach 4-5 kwietnia 2023 roku została wyłączona

Kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki i mykologii organizowane przez Instytut Botaniki UJ

PDF

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki i mykologii organizowane przez Instytut Botaniki UJ została wyłączona

Życzenia świąteczne

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragnie złożyć Państwu oraz Państwa Najbliższym najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas spędzony w gronie bliskich będzie pełen ciepła i radości, zaś nadchodzący Nowy Rok przyniesie poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia świąteczne została wyłączona

55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna pt. MIKROBIOLOGIA W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH- RYS HISTORYCZNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 55 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej pt. MIKROBIOLOGIA W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH- RYS HISTORYCZNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, która odbędzie się 14-15 września 2023 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Wstępne informacje dotyczące konferencji dostępne są w Komunikacie I.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: mikro55@iung.pulawy.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna pt. MIKROBIOLOGIA W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH- RYS HISTORYCZNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, została wyłączona