Dariusz Kubiak

Katedra Mykologii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Numer telefonu: (48) 89 523 42 97, tel./fax (89) 523 42 95

Email: darkub@uwm.edu.pl

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/mikologia/kubiak/kubiak.html

Tematyka badawcza:
Występowanie porostów (grzybów zlichenizowanych ) w ekosystemach naturalnych i antropogenicznie przekształconych, udział i rola diagnostyczna porostów w zbiorowiskach leśnych, zagrożenie i ochrona porostów i grzybów wielkoowocnikowych Warmii i Mazur.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]