Wojciech Szypuła

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej,
ul. Banacha 1,
02-097 Warszawa

Numer telefonu: (48) 22 823 65 07

Email: wszypula@wum.edu.pl

Strona internetowa: http://wf.wum.edu.pl/

 

Tematyka badawcza:
Poszukiwania aktywnych farmakologicznie metabolitów wtórnych, endofity, alkaloidy Huperzia selago i innych widłaków, fitochemia endofitów Lycopodiaceae s.l., biotechnologia grzybów DSE, ochrona przyrody.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]