Zofia Tyszkiewicz

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok

Numer telefonu: (48) 85 746 96 53

Email: z.tyszkiewicz@pb.edu.pl

Strona internetowa: –

 

Tematyka badawcza:
– grzyby glebowe;
– zróżnicowanie gatunkowe grzybów zasiedlających gleby organiczne.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]