Małgorzata Jędryczka

Instytut Genetyki Roślin PAN
Strzeszyńska 34
60-479 Poznań

Numer telefonu: (48) 61 655 02 48

Email: mjed@igr.poznan.pl

Strona internetowa: www.igr.poznan.pl

 

 

Tematyka badawcza:
Genetyczna i mykologiczna charakterystyka grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych oraz interakcja pomiędzy patogenem a rośliną gospodarza. Epidemiologia chorób i badanie składu populacji grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych metodami tradycyjnymi i molekularnymi. Mikroskopowa i molekularna (Real Time PCR) detekcja zarodników grzybów chorobotwórczych w powietrzu (aeromykologia) i tkankach roślin uprawnych (fitopatologia).

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]