Paweł Krzyściak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Katedra Mikrobiologii Zakład Mykologii
ul. Czysta 18
31-121 Kraków

Numer telefonu: (48) 12 633 08 77 w. 247

Email: pawel.krzysciak@cm-uj.krakow.pl

Strona internetowa: http://www.km.cm-uj.krakow.pl

Tematyka badawcza:
– nowopojawiające się grzybicze patogeny człowieka
– determinanty patogenności grzybów (m. in. biofilm grzybiczy)
– epidemiologia grzybic
– diagnostyka laboratoryjna grzybic
– grzyby Malassezia sp.

Publikacje: https://mykomed.wordpress.com/o-mnie/moje-publikacje/