Paulina Stolarek

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Numer telefonu: (48) 42 635 41 49

Email:  paulina.siewiera@biol.uni.lodz.pl

Tematyka badawcza:

1. biodegradacja butylowych związków cyny przez grzyby mikroskopowe,
2. modyfikacje lipidomu grzybowego pod wpływem działania związków lipofilnych,
3. produkcja lipopeptydów przez szczepy bakteryjne,

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]