Katarzyna Paraszkiewicz

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Numer telefonu: (48) 42 635 41 46

Email: katarzyna.paraszkiewicz@biol.uni.lodz.pl

Strona internetowa: http://biol.uni.lodz.pl/pl/content/katedra-mikrobiologii-przemyslowej-i-biotechnologii

Tematyka badawcza:

1. Mikrobiologiczne a transformacje związków steroidowych
2. Wytwarzanie emulgatorów przez mikroskopowe grzyby strzępkowe
3. Mikrobiologiczne związki powierzchniowo czynne (biosurfaktanty)
4. Cykliczne lipopeptydy szczepów Bacillus
5. Wykorzystanie bakterii z rodzaju Bacillus do promowania wzrostu i zdrowotności roślin
6. Biosurfaktanty bakterii z rodzaju Pseudomonas

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]