Jerzy Długoński

dlugonskiKatedra Mikrobiologii Przemysłowej I Biotechnologii
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Numer telefonu: (48) 42 635 44 65

Email: jerzy.dlugonski@biol.uni.lodz.pl, jdlugo@biol.uni.lodz.pl

Strona internetowa: http://biol.uni.lodz.pl/pl/content/katedra-mikrobiologii-przemyslowej-i-biotechnologii

Tematyka badawcza:
• Mikrobiologiczna transformacja i produkcja leków steroidowych z grupy kortykosteroidów.
• Wytwarzanie androgenów i estrogenów z użyciem drożdży
• Biodegradacja ksenobiotyków zakłócających prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego u ludzi i zwierząt (EDCs – Endocrine Disrupting Compounds) z wykorzystaniem grzybów
• Akumulacja metali ciężkich przez grzyby

Projekty i Publikacje: