Sylwia Różalska

rozalskaKatedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Numer telefonu: (48) 42 635-41-48

Email: sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl

Strona internetowa: –

Tematyka badawcza:
Mykologia i mikrobiologia środowiskowa, mikroskopia konfokalna
Grzyby entomopatogenne – zastosowanie praktyczne
Biodegradacja substancji toksycznych przez grzyby entomopatogenne
Wytwarzanie nanocząstek metali przez grzyby
Mikroskopia konfokalna – praktyczne możliwości zastosowania w mykologii i mikrobiologii
Wybrane aspekty spektrometrii mas

Projekty:

  • 2016–2018 – “Modyfikacje lipidomu mikroskopowych grzybów glebowych w odpowiedzi na wybrane herbicydy”; Narodowe Centrum Nauki, wykonawca.
  • 2011–2014 – „Mikrobiologiczna degradacja ksenoestrogenów i estrogenów w obecności metali ciężkich i NaCl.” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca.
  • 2008–2010 – projekt rozwojowy „Opracowanie enzymatycznego odkażalnika do usuwania skażeń spowodowanych sarinem i iperytem siarkowym”). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca.

Publikacje [pobierz plik pdf]