Marta Wrzosek

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-096 Warszawa

Numer telefonu: (48) 22 552 67 27

Email: martawrzosek@gmail.com

Strona internetowa: http://www.biol.uw.edu.pl/zfme/zaklad/wrzosek.html

Tematyka badawcza:
– Taksonomia i ewolucja Mucorales i Entomophthorales
– Grzyby owadobójcze – identyfikacja i pokrewieństwo anamorf i teleomorf Hypocreales
– Grzyby halucynogenne w Polsce i krajach ościennych
– Badania mykocenoz obszarów chronionych
– Identyfikacja molekularna grzybów o nieustalonej przynależności taksonomicznej
– Rzadkie grzyby rozwijające się w budynkach mieszkalnych
– Interakcje mutualistyczne grzybów i owadów

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]