Natalia Stokłosa

StokłosaKatedra Mykologii i Mykoryzy
Instytut Biologii Środowiska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Al. Ossolińskich 12
85-093 Bydgoszcz

Numer telefonu: +48 609 657 964

Email: n.stoklosa@ukw.edu.pl

Strona internetowa: –

 

Tematyka badawcza:
– Grzyby wielkoowocnikowe w środowisku zurbanizowanym
– Ochrona grzybów
– Mykoryza arbuskularna roślin charakterystycznych dla łąk trzęślicowych

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]