Ewa Węgrzyn

węgrzynZakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Numer telefonu: +48 784 467 694

Email: e.wegrzyn@o2.pl

Strona internetowa: http://www.staff.amu.edu.pl/~lembicz/index.html

Tematyka badawcza:
– Interakcje grzybowe Epichloë typhina – Trichoderma harzianum, biokontrola
– Grzyby jako naturalne środki ochrony roślin
– Grzyby w biotechnologii