Julia Pawłowska

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Wydział Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-096 Warszawa

Numer telefonu: (48) 22 552 67 27

Email: jzpawlowska@gmail.com

Strona internetowa: http://www.biol.uw.edu.pl/zfme/zaklad/julia_pawlowska.html

 

Tematyka badawcza:
– taksonomia i ewolucja rzędu Mucorales,
– grzybowe endofity pierwotnych roślin lądowych,
– molekularna identyfikacja gatunków grzybów.

Projekty:

  • Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales (kierownik: J. Pawłowska), NCN, SONATA, 2016-2019.
  • Filogeneza i taksonomia rodziny Thamnidiaceae na podstawie danych morfologicznych, molekularnych i fizjologicznych (wykonawca: J. Pawłowska), MNiSW, 2010-2014.

Publikacje [pobierz plik pdf]