Grzegorz Janusz

GjanuszZakład Biochemii
Instytut Biologii i Biochemii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, PL

Numer telefonu: +48815375521

Email: gjanusz@poczta.umcs.lublin.pl

Strona internetowa: http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1000,pl.html

Tematyka badawcza:
– Badania nad rozkładem drewna przez grzyby
– Filogenetyka grzybów
– Wpływ światła na metabolizm grzybów

Projekty:
1) Importance of Cerrena unicolor laccase in adaptation to degradation of several wood kinds in various environmental conditions 2013-2016: http://www.umcs.pl/en/cerrena.htm
2) Light influence on Cerrena unicolor metabolism 2015-2018: http://www.umcs.pl/en/cerrenalight.htm

Publikacje [pobierz plik pdf]