Teresa Korniłłowicz-Kowalska

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Pracownia Mikologiczna
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Leszczyńskiego 7
20-069 Lublin

Numer telefonu: (48) 81 524 81 49

Email: teresa.kornilowicz@up.lublin.pl

Strona internetowa: http://agrobioinzynieria.up.lublin.pl/

 

Tematyka badawcza:
– ekologia mikroskopijnych grzybów saprotroficznych ze szczególnym uwzględnieniem grzybów keratynofilnych
– poszukiwanie i charakterystyka szczepów grzybów przydatnych dla celów bioremediacji środowiska
– badania nad biodegradacją i zagospodarowaniem odpadów organicznych przy udziale grzybów

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]