Anna Kujawa

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
Zakład Biologii Środowiska
Stacja Badawcza w Turwi
Turew, ul. Szkolna 4
64-000 Kościan

Numer telefonu: (48) 65 513 42 53

Email: ankujawa@man.poznan.pl, annakuja@poczta.onet.pl

Strona internetowa: http://www.isrl.poznan.pl/

Tematyka badawcza:
– Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych krajobrazu rolniczego.
– Ocena zagrożenia gatunków grzybów wielkoowocnikowych i metody ochrony grzybów.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]