Łukasz Łuczaj

Zakład Ekotoksykologii, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Rzeszowski
Werynia 502
36-100 Kolbuszowa

Numer telefonu: (48) 13 438 51 13

Email: lukasz.luczaj@interia.pl

Strona internetowa: www.luczaj.com

 

Tematyka badawcza:
– etnobotanika i etnomykologia,
– rośliny użytkowe.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]