Krzysztof Grzywnowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłdowskiej
Zakład Biochemii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Numer telefonu: (48) 81 537 50 23

Email: grzyw@poczta.umcs.lublin.pl

Strona internetowa: brak

 

 

Tematyka badawcza:
Biochemia grzybów (szczególnie grzybów zgnilizn drewna i degradujących drewno oraz grzybów entomopatogennych), etnomykologia, mykologia terenowa (field mycology), mykogastonomia, mykofarmacja.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]