Justyna Bohacz

Uniwersytet Przyrodniczy
Wydział Agrobioinżynierii
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Pracownia Mikologiczna
ul. Leszczyńskiego 7
20-069 Lublin

Numer telefonu: (48) 81 524 81 04

Email: justyna.bohacz@up.lublin.pl

Strona internetowa: http://agrobioinzynieria.up.lublin.pl/

Tematyka badawcza:
– Ocena dojrzałości kompostów zawierających odpady ligninocelulozowe i keratynowe na podstawie wskaźników  mikrobiologicznych, biochemicznych i chemicznych
– Izolacja i identyfikacja grzybów występujących w  różnych środowiskach
– Oznaczanie aktywności biochemicznej wyspecjalizowanych pokarmowo mikrogrzybów

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]